úvod - média - Velký den českého potravinářství v EU: Česko slaví vítězství ve "federální" bitvě o Nivu

Velký den českého potravinářství v EU: Česko slaví vítězství ve "federální" bitvě o Nivu

Tisková zpráva | 10.12.2009

Českým sýrům se konečně dostalo uznání výjimečnosti v rámci EU. "Po téměř dvouletém vyjednávacím maratónu se dnes pomyslné váhy v česko-slovenském sporu o Jihočeskou Nivu a Jihočeskou Zlatou Nivu definitivně překlopily na naši stranu. Tím, že Stálý výbor EU pro zeměpisná označení a označení původu dnes podle mýchi nformací drtivou většinou členských států (26:1, proti hlasovalo pouze Slovensko) české žádosti schválil, byl učiněn rozhodující krok pro to, aby se Jihočeská a Jihočeská Zlatá Niva staly dalšími chráněnými českými výrobky v EU.

Rozhodnutí Evropské komise o přiznání ochrany je za této situace již jen formalitou lze jej očekávat v horizontu jednoho až dvou měsíců", vítá nejnovější vývoj europoslanec Březina, který se ochranou tradičních českých výrobků zabývá.

"V dramatické přetahované o Nivu se Slováky jsme prokázali pevné nervy a hlavně schopnost přesvědčit o zeměpisných charakteristikách Nivy rozhodující většinu členských států. Již od počátku jsem tvrdil, že slovenské námitky stojí na hliněných nohou a při férově vedeném řízení by neměly obstát", uvádí k tomu Jan Březina, který v této souvislosti vyzdvihuje odbornost a nasazení českých vyjednavačů z řad potravinářů a diplomatů.

"Jedná se zároveň o první případy, kdy se český výrobek úspěšně vyrovnal s námitkami, které proti němu vznesly jiné členské státy. V obdobné situaci jako obě nivy se v současné době nacházejí i Olomoucké tvarůžky a Karlovarské oplatky, pro které dnešní úspěch může představovat nadějný příslib do budoucna", uvádí Jan Březina, který v této souvislosti připomíná, že cesta obou českých sýrů k evropské ochraně se zasekla v první polovině loňského roku, kdy proti ní překvapivě vzneslo námitky Slovensko.

"Slovenské námitky se opíraly o tradici používání názvu Niva pro sýry vyráběné na Slovensku. Vycházely z toho, že se nejedná o výrobek spjatý s určitým konkrétním místem, ale o druhové označení sýra. V důsledku toho o přiznání chráněného zeměpisného označení EU nemohla bez dalšího rozhodnout Evropská komise, ale obě české žádosti musely být jako mezistátní spor přeneseny na půdu Stálého výboru pro zeměpisná označení a označení původu", vysvětluje Březina, který zároveň připomíná, že na rozdíl od úřednického tělesa, kterým je Evropská komise, je Stálý výbor tvořen zástupci členských států, a jeho činnost má tedy silně politický náboj.

"Jakkoli vždy existuje snaha otupit hrany sporu a dosáhnout konsensu, hlasuje Stálý výbor kvalifikovanou většinou, takže v případě Nivy nemohli Slováci české žádosti vetovat. Dnešní kladné rozhodnutí Stálého výboru je pro Evropskou komisi závazné, takže evropské ochraně obou českých sýrů nestojí již nic v cestě", objasňuje procesní aspekty řízení o českých žádostech europoslanec Březina.

Podle Březiny tak Česká republika potvrzuje pozici nejúspěšnějšího nového členského státu v počtu chráněných zeměpisných označení a označení původu. "K dnešnímu dni máme v EU takto registrováno 22 českých výrobků, a Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva se tak stanou úspěšnými specialitami s pořadovým číslem 23 a 24. Vzhledem k tomu, že zeměpisná ochrana sýrů má v EU silnou tradici, stálo by podle mého názoru za to navázat na úspěšné tažení Nivy podáním žádosti o ochranu zeměpisného označení pro Blaťácké zlato, měkký sýr, pro který je typické zrání v chladu a který je rovněž neodmyslitelně spjat s regionem jižních Čech", vyzývá k další aktivitě Březina.

Podle Březiny je pikantní, že rozuzlení česko-slovenského sporu o Nivu přichází v době, kdy se Evropská komise chystá zveřejnit společné česko-slovenské žádosti na ochranu zaručené tradiční speciality pro špekáčky, spišské párky a lovecký salám. "Příkladná spolupráce v oblasti uzenin ukazuje cestu, jakou by se oba státy měly ubírat. Vyhrocování potravinových sporů nám na naší pověsti v EU rozhodně nepřidává", uzavírá Březina.
Jan Tlamycha

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP