úvod - média - Odklepnuto: EU pošle 125 miliónů korun na úhradu škod po loňských povodních na severní Moravě

Odklepnuto: EU pošle 125 miliónů korun na úhradu škod po loňských povodních na severní Moravě

Tisková zpráva | 6.4.2011

Evropský parlament dnes rozhodl o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro středoevropské státy postižené loňskými povodněmi. V případě České republiky se jedná o částku 125 milionů.


Vzhledem k tomu, že celková výše škod byla odhadnuta na 5 mld. korun, což představuje méně než 0,6% českého HDP, nejednalo se podle evropské legislativy o „závažnou přírodní katastrofu“, u níž je pomoc z Fondu solidarity prakticky samozřejmostí. V českém případě bylo nutno žádat o výjimku opírající se o to, že naše území bylo zasaženo stejnou živelnou událostí jako sousední Polsko, kde byly její následky mnohem ničivější.

Nechybělo přitom mnoho a možnost využití pomoci z Fondu solidarity nám protekla mezi prsty.

"V původním návrhu rezoluce Evropského parlamentu se jako o postižené zemi hovořilo pouze o Polsku," konstatuje europoslanec Jan Březina. "Teprve po mém upozornění, že povodně zasáhly i další státy, se její působnost rozšířila na celý region střední Evropy."

"Když jsme se dozvěděli, že předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek míří do postižených polských regionů, rychle jsme zorganizovali i jeho návštěvu v Moravskoslezském kraji," říká europoslanec Evžen Tošenovský. "Přece jen je rozdíl, když průběh povodně a rozsah škod vidíte na vlastní oči, než když jen dostanete na stůl nějaká čísla. S panem Březinou jsme jej provedli po nejpostiženějších místech, přidal se i kolega Edvard Kožušník. Přímo na místě se podařilo zorganizovat i setkání s tehdejším premiérem Fischerem, kterému jsme hned nabídli možnost žádat o pomoc z Fondu solidarity."

Podle Jana Březiny bude evropský parlament v dohledné době schvalovat další žádost o finanční pomoc z Fondu solidarity pro ČR. "Tentokrát se bude jednat o finanční pomoc ve výši 266 miliónů korun na odstranění následků škod po povodních v severních Čechách v loňském srpnu. Žádost již schválila Evropská komise a ani jejímu schválení v EP by nemělo stát nic v cestě. Obě české žádosti jsou důkazem, že evropská solidarita v případě živelných katastrof skutečně funguje", uzavírá Březina.


Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP