úvod - média - Zmařená příležitost zvýšit bezpečnosti silničního provozu v EU: Řidiči páchající přestupky v cizině budou nadále beztrestní

Zmařená příležitost zvýšit bezpečnosti silničního provozu v EU: Řidiči páchající přestupky v cizině budou nadále beztrestní

Tisková zpráva | Štrasburk

Evropský parlament dnes bude hlasovat o směrnici o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu.


"Do směrnice byla vkládána velká očekávání, která bohužel zůstala nenaplněna. Z původního ambiciózního návrhu zaměřeného na vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině zůstalo jen torzo v podobě nic neřešící výměny informací a údajů o přestupcích", netají své zklamání nad podobou směrnice europoslanec Jan Březina.

Ve směrnici je stanoven postup pro výměnu informací mezi členskými státy pomocí sítě pro elektronickou výměnu údajů, umožňující identifikovat vozidlo, jehož  řidič spáchal určitý přestupek. V návaznosti na identifikaci tohoto vozidla by mělo být příslušným orgánem členského státu, ve kterém došlo ke spáchání přestupku, zasláno držiteli osvědčení o registraci dotčeného vozidla oznámení o přestupku.

Podle Březiny z provedených studií vyplývá, že nerezidentní řidiči (ti, kteří spáchají dopravní přestupek v jiném státě, než ve kterém mají bydliště) odpovídají za neúměrně vysoký počet silničních nehod způsobených zejména překročením povolené rychlosti. "Sankce ukládané za přestupky, které byly spáchány nerezidentními řidiči, se velmi často nevymáhají, což platí zejména pro přestupky, které byly zaznamenány automaticky a jejichž počet se s rozšířením automatických radarových systémů na evropských silnicích výrazně zvýšil", uvádí k tomu Březina.

Podstatou původního návrhu Komise, se kterým se EP v prvním čtení ztotožnil, ale který členské státy kategoricky odmítly, bylo usnadnění vymáhání pokut udělených řidičům, kteří spáchali dopravní přestupek týkající se překročení povolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením v jiném členském státě. "Komise záměrně a zcela správně omezila působnost směrnice na čtyři druhy přestupků, které jsou nejčastější příčinou úmrtí při dopravních nehodách a jsou za přestupky považovány ve všech členských státech EU", uvádí k tomu Březina, podle něhož však členské státy následně veškeré odkazy na postupy vymáhání odstranily a působnost směrnice omezily na pouhou výměnu údajů. "Vymáhání pokut tak zůstává nepovinné a závislé na rozhodnutích jednotlivých členských států v souladu s jejich vnitrostátními předpisy", komentuje rozředění směrnice Březina. 

"Považuji to za zmařenou příležitost. Praktická beztrestnost řidičů dopouštějících se přestupku v cizině podkopává plnění cílů v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zpochybňuje oprávněnost silničních kontrol v očích evropských občanů, kteří oprávněně požadují, aby se rezidentním i nerezidentním řidičům měřilo stejným metrem", dodává závěrem Březina.


Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP