úvod - média - Reakcí na projevy nedůvěry a pochybovačství z Bruselu musí být bezodkladná demonstrace národní politické jednoty ve vztahu k předsednictví

Reakcí na projevy nedůvěry a pochybovačství z Bruselu musí být bezodkladná demonstrace národní politické jednoty ve vztahu k předsednictví

(30. 10. 2008 | tisková zpráva)

Skutečnost, že se z Evropského parlamentu ozývají hlasy vybízející Česko k výměně předsednictví se Švédy, považuji za silně znepokojivou. Jakkoli je třeba zdůraznit, že již týden trvající mediální útoky na české předsednictví ještě před jeho započetím jsou skandální a v historii EU nemají obdobu, do určité míry vypovídají o tom, že nadcházející české předsednictví vzbuzuje obavy z hlediska naší schopnosti provést Evropu náročným obdobím celosvětové finanční krize.


Na rozdíl od informací rakouského Kurieru o prodloužení francouzského předsednictví na úkor českého, které byly typickou novinářskou kachnou, je scénář výměny našeho předsednictvím se Švédskem hypoteticky možný. Taková výměna by však vyžadovala jednomyslné rozhodnutí Evropské rady, tedy nejenom náš hlas, ale i hlasy ostatních 26 členských států. To reálně nepřichází v úvahu. Chci proto širokou politickou veřejnost i občany ujistit, že výměna našeho předsednictví se Švédy není a nebude na pořadu dne a že se 1. ledna řádně ujmeme svého předsednictví s tím, že bude jen na nás, jak se tohoto úkolu a této výzvy zhostíme.

Mrzí mě a do značné míry pobuřuje, že nejhlasitějšími nositeli výzev k odsunutí českého předsednictví jsou europoslanci z bavorské CSU. Vzhledem k tomu, že jsou stejně jako já členy europarlamentní frakce Evropské lidové strany, měli své pochybnosti stran českého předsednictví vyjádřit nejdříve na této půdě tak, aby čeští členové frakce měli možnost se k nim vyjádřit a následně je rozptýlit. To, že tak neučinili a rovnou zaútočili v médiích, považuji za ránu pod pás a projev elementární neloajality. Budu požadovat, aby se na nejbližším zasedání frakce Evropské lidové strany, které se má konat příští středu v Bruselu, tato otázka dostala na pořad jednání, a aby bylo odhlasováno, že oslabování a napadání předsednictví jiného členského státu ještě před jeho započetím je krajně bezohledné, nemístné a jako takové neakceptovatelné.

Signály o tom, že se českému předsednictví nevěří, by však měla brát česká vláda vážně. Vyzývám proto ke svolání schůzky představitelů všech demokratických parlamentních stran a prezidenta republiky, z níž by vzešlo přesvědčivé a stabilizující prohlášení o jednotnosti české politické reprezentace v otázce vedení a priorit našeho předsednictví.

S ohledem na projevy nedůvěry zaznívající z Bruselu by bylo nanejvýš rozumné a žádoucí, aby všichni členové vlády co nejdříve podnikli tzv. „bruselské kolečko“, tedy návštěvu zejména Evropského parlamentu a v jejím rámci absolvovali jednání s klíčovými členy výboru spadajícího do působnosti toho kterého ministra. Takový krok by byl oceněn jako vstřícné gesto a nepochybně by přispěl k odbourání nečitelnosti a z ní vyplývající nejistoty, která zatím bohužel ve vztahu k našemu předsednictví (nejenom) v Evropském parlamentu vládne.

Pro více informací:
Europoslanec Jan Březina, tel. 606 650781
Asistent Jan Tlamycha, tel. 604 917595
 
GALERIE
Evropský parlament | EPP