úvod - média - Zelené lobby navzdory: EP dnes čeká hlasování o finanční injekci do jaderného výzkumu ve výši 2,5 mld. eur

Zelené lobby navzdory: EP dnes čeká hlasování o finanční injekci do jaderného výzkumu ve výši 2,5 mld. eur

Tisková zpráva

Soubor legislativních opatření, o jehož technické části hlasoval Evropský palrament v úterý a dnes bude hlasovat o jeho stěžejní finanční části, má za cíl finančně podpořit výzkum a vývoj v oblasti jaderné energie.  Jedná se o rozšíření časové působnosti  7. rámcového programu Euratomu (2007–2011) na roky 2012 a 2013.

„Výzkum spolufinancovaný Euratomem hraje důležitou roli při zvyšování bezpečnosti a nákladové účinnosti výroby jaderné energie a jejího využití v průmyslu a lékařství", zdůrazňuje europoslanec Jan Březina, který je zpravodajem celého legislativního balíčku.

„Navýšení finanční kapacity programu Euratom přispěje ke snadnějšímu předávání jaderných technologií mezi akademickou sférou a průmyslem.  Program Euratom klade ve všech svých činnostech důraz na odbornou přípravu, podporu konkurenceschopnosti v jaderné energetice, ale i podporu špičkového energetického průmyslu, a tím přispívá k růstu a vytváření nových pracovních příležitostí v celé řadě oborů“, podtrhuje význam schvalované legislativy europoslanec Březina.
„O finanční podporu z programu se mohou ucházet i výzkumníci a podnikatelé v České republice, a jedná se tedy o příležitost, kterou bychom jako stát s významným podílem jádra na energetickém mixu měli využít“, upozorňuje Březina.
Podle Březiny potřebuje Evropa po katastrofě ve Fukušimě více jaderného výzkumu a vývoje a nikoli méně.  „Postoje frakce zelených, kteří v rámci boje proti jaderné energii odmítají i výzkum v této oblasti,  jsou krátkozraké a ve svých důsledcích ohrožují vědecký a technologický rozvoj Evropy  s přímými dopady na konkurenceschopnost a energetickou bezpečnost".
„Bez ohledu na skutečnost, že některé členské státy se rozhodly ukončit využívání jaderné energie, je nezbytné pokračovat ve výzkumu a vývoji jaderné energie na evropské úrovni s cílem posílit bezpečnost jaderného štěpení a zkvalitnit provoz stávajících zařízení, nakládání s odpady či demontáže a vyřazení z provozu“, obhajuje legislativní balíček Březina.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP