úvod - média - Smlouva o rozpočtové unii: Schwarzenberg vrhá kostky, Klaus předpojatou skepsi a jedovaté ideologické šípy

Smlouva o rozpočtové unii: Schwarzenberg vrhá kostky, Klaus předpojatou skepsi a jedovaté ideologické šípy

Tisková zpráva

Připojení se ke smlouvě o rozpočtoví unii je v bytostném zájmu ČR. Její poslední verze by neměla vadit ani těm, kteří se osypávají při pouhé představě hlubší integrace EU. Zaprvé, rozpočtová brzda nebude muset být zakotvena v ústavě, ale bude stačit i běžný zákon.

Zadruhé, Evropská komise nebude smět pohánět rozpočtové hříšníky k Soudnímu dvoru EU, ale soudit se budou moci jen státy mezi sebou. A konečně za třetí, sankce bude možno uvalit jen v případě nadměrného ročního deficitu a nikoliv při překročení celkové míry zadlužení státu. Pokud ani měkčí podoba smlouvy neobměkčí euroskeptiky z ODS, bude to důkazem, že tato strana postrádá elementární smysl pro politickou realitu v EU.

Kromě toho, že smlouva představuje jistou naději na stabilizaci eurozóny, nám umožňuje získat dobrou výchozí pozici pro případ jejího rozpadu. Tehdy se patrně Německo vydá vlastní cestou a stane se jakýmsi gravitačním jádrem, na které se budou snažit nabalit další státy. Jsem přesvědčen, že by mezi ně měla patřit i ČR, která je s německou ekonomikou svázána pupeční šňůrou. Síla této gravitace se bude mimo jiné odvíjet od toho, jestli budeme vnímáni jako spolehlivý a předvídatelný partner nebo jako vypočítavý a taktizující hráč snažící se svým lavírováním ty druhé přechytračit. Rozehrávání velkolepého ideologického divadla kolem smlouvy o rozpočtové unii může snadno vyústit v tragické zhoršení našeho postavení v EU.

Prezident Klaus je tím posledním, kdo má morální právo být rozladěn vládním sporem okolo smlouvy o rozpočtové unii a kárat ministra Schwarzenberga za to, jak dělá politiku. Jestliže prezident Klaus dopředu vyhlašuje, že smlouvu nepodepíše, je to naopak on, kdo dělá politiku tím nejhorším a nejvíce nezodpovědným způsobem. Místo aby vyčkal, jak se vládní strany dohodnou a v případě potřeby přispěl k nalezení smírného řešení, přihřívá si svou politickou polívčičku a navrch ještě přilévá olej do ohně.

Ministr zahraničí Schwarzenberg je tak jediný, kdo kolem smlouvy o rozpočtové unii netančí rituální ideologické tance, ale vnímá ji naprosto realisticky a domýšlí důsledky. Situace je skutečně taková, že stojíme před volbou být součástí pokusu o záchranu eurozóny nebo zůstat stranou, a fatálně se tak vyřadit ze hry o budoucí podobu EU.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP