úvod - média - EU přitvrdí v dosahování energetických úspor, ale státy nebudou zcela zbaveny možnosti volně dýchat. Nařizování úspor energie u koncových zákazníků může být v rozporu se zásadami smluvní volnosti a svobody podnikání

EU přitvrdí v dosahování energetických úspor, ale státy nebudou zcela zbaveny možnosti volně dýchat. Nařizování úspor energie u koncových zákazníků může být v rozporu se zásadami smluvní volnosti a svobody podnikání

11.9.2012 | Tisková zpráva

EP dnes čeká hlasování o nové legislativě v oblasti energetické účinnosti.
„Jedná se o krvavý kompromis zohledňující požadavky členských států, aniž by byl přitom puštěn ze zřetele ambiciózní cíl dosažení 20% úspor energie do roku 2020.

Pokud by současná legislativa zůstala v platnosti beze změny, bylo by uvedeného cíle dosaženo jen z poloviny“, uvádí k tomu europoslanec Jan Březina, který se jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku na přípravě nové legislativy podílel.
„Výslednou podobu návrhu považuji za řešení, které pro členské státy není nadměrně svazující, ale ponechává jim rozumnou míru volnosti. Přesně tímto směrem by se evropská energetická politika měla ubírat“, uvádí k tomu Březina.
Hlavní bitva byla svedena o povahu národních cílů úspor energie, které byly nakonec dohodnuty jako nezávazné. „Rozhodující je zachování závazné povahy celounijního cíle, na jehož dosažení mají členské státy povinnost s Komisí účinně spolupracovat“, komentuje dohodu Březina.
Březina kromě toho zdůrazňuje, že nová legislativa přichází s některými novými závaznými cíli.
„Každý členský stát bude muset každoročně renovovat dle standardů energetické účinnosti 3% budov obývaných centrálními státními orgány s tím, že může alternativně uplatnit jiná opatření dosahující rovnocenných úspor.   Počínaje rokem 2014 se navíc zavádí povinnost zajistit energetické úspory u koncových zálkazníků ve výši 1,5% všech prodejů energie, přičemž dosažení této hodnoty se bude počítat vždy z tříletého průměru. Navíc bude na každém členském státu, zda do této hodnoty zahrne plně nebo částečně prodej energií v sektoru dopravy, který patří mezi ty energeticky náročnější“, shrnuje výslednou podobu závazných cílů v rámci každého členského státu Březina. „Nařizování úspor energie u koncových zákazníků považuji za poněkud fantasmagorickou. Do tržní ekonomiky taková regulace podle mého názoru vůbec nepatří. Kromě toho je namístě obava, že by se mohlo jednat o porušení zásad smluvní volnosti a svobody podnikání“, vyjadřuje svou námitku Březina.
„Podle odhadů by přijatá opatření měla vést k úsporám energie do roku 2020 ve výši 17%, tedy jen lehce pod původně plánovaným cílem 20%“, uzavírá Březina.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP