úvod - média - Komisař Oettinger má spadeno na české jaderné elektrárny

Komisař Oettinger má spadeno na české jaderné elektrárny

Tisková zpráva | 4. 10. 2012

Komisař Oettinger má spadeno na české jaderné elektrárny, v zátěžových testech Evropské Komise skončily mezi nejhůře hodnocenými. Jedná se o svévoli a nebezpečnou politickou hru.

Evropská komise dnes zveřejnila Sdělení k tzv. „zátěžovým testům“ jaderných elektráren v EU. Jedná se o dokument hodnotící bezpečnost jednotlivých jaderných elektráren z pohledu Evropské komise. Ve světle dnešního vystoupení komisaře Oettingera na výboru ITRE je pravděpodobné, že toto sdělení bude odrazovým můstkem k dalším šikanózním inspekcím a kontrolám v jaderných elektrárnách, které se komisi znelíbily.


Nejhůře v hodnocení komise dopadly obě české jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, některé německé, rumunská Cernavoda a nizozemská Borssele. V těchto případech lze proto očekávat nejsilnější tlak komise na dotyčné členské státy, který může vyústit až v požadavek na uzavření jaderné elektrárny. Komisař Oettinger již prokázal, že je radikálních a vyhrocených kroků schopen.

Ze strany Komise se jedná o svévolný postup, který nemá oporu v právu, ani v dosavadních zvyklostech. Komise si v tomto případě přivlastňuje více pravomocí, než jí náleží. Všechny jaderné elektrárny již prošly zátěžovými testy evropské odborné agentury, která na základě jejich výsledků vydala své závěry a doporučení. Testy probíhaly v úzké součinnosti s národními regulátory (v případě ČR Státní úřad pro jadernou bezpečnost), kteří jako jediní za jadernou bezpečnost odpovídají. Všechna doporučení jsou respektována a Státní úřad pro jadernou bezpečnost dohlíží na jejich plnění.

Zátěžové testy komise naproti tomu probíhaly jednostranně a nátlakově, měly zjevně politicky zabarveny a lze je označit za útok na suverenitu členských států v jaderné energetice. Komisař Oettinger svým postupem překročil Rubikon a státy mají plné právo postavit se mu na odpor.

Stavění některých jaderných elektráren do nespolehlivého a nebezpečného světla může mít za následek vyvolání napětí a paniky u evropské veřejnosti, což je v tak citlivé otázce jakou je jaderná bezpečnost mimořádně lehkomyslný hazard.

Postup komisaře Oettingera zavání promyšleným a naplánovaným útokem na vytipované jaderné elektrárny, které má být možná předzvěstí frontálního tažení proti jaderné energetice jako takové. Tomu se musíme rozhodně postavit, protože jaderná energetika je pro nás naprosto klíčová a nelze si představit, že bychom bez ní byli energeticky soběstační

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP