úvod - média - Český systém čerpání evropských fondů na pranýři: z Bruselu, resp. Lucemburku na nás míří nikoli první, ale dosud nejostřejší kritika

Český systém čerpání evropských fondů na pranýři: z Bruselu, resp. Lucemburku na nás míří nikoli první, ale dosud nejostřejší kritika

15. 11. 2012 | Tisková zpráva

Čerstvá výroční zpráva Evropského účetního dvora bohužel věrně odráží neblahý stav, v jakém se nachází náš sytém čerpání z evropských fondů. Hlavní problém spočívá v tom, že jsme dosud nepochopili evropská pravidla hry a opájíme se představou, že jsme suverénní, a tak si můžeme dělat, co chceme.

Kritizované nedostatky našeho auditního systému jsou potom nevyhnutelným důsledkem špatně nastavených domácích pravidel a špatného fungování státní správy jako celku. Situace se nezlepší, dokud nevstoupí v účinnost zákon o státní službě a dokud bude nástup každého nového ministra doprovázen průvanem na úřednických postech. Platí železná rovnice: špatně nastavená pravidla plus pokulhávající administrativa rovná se vědomé či nevědomé krytí zlodějen.

Zpráva Evropského účetního dvora je ukázkovým příkladem střetu dvou rozdílných kultur - té evropské založené na zodpovědnosti, průhlednosti a profesionalitě a té naší domácí libující si v chaosu a kalných vodách, které umožňují, aby se kradlo.

Druhou rovinou problému je chybějící národní strategie, z níž by vyplynulo, na co vlastně chceme evropské prostředky použít. EU pak s otevřenou pusou zírá, jak se u nás z evropských peněz staví tu cesta vedoucí k domu toho či ono vlivného úředníka, politika či podnikatele, tu více či méně nesmyslný obchvat, nájezd či objezd, místo abychom se soustředili na posilování páteřních tras a koridorů.

Současné problémy by však neměly vést k zanevření na evropské fondy jako takové. Bylo by trestuhodnou chybou zaměňovat příčinu a následek. To bychom se pak chovali jako ta liška v Ezopově bajce, která  si chtěla natrhat pár hroznů, ale byly příliš vysoko, a tak si nakonec řekla, že je ani nechce, že jsou určitě nedobré a kyselé.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP