úvod - média - Europoslanec Březina a jeho řecká kolegyně N. Tzavela intervenovali ve prospěch Čechů zadržovaných v Řecku

Europoslanec Březina a jeho řecká kolegyně N. Tzavela intervenovali ve prospěch Čechů zadržovaných v Řecku: společným dopisem se obrátili na pět řeckých představitelů, kteří mají pravomoc do případu zasáhnout

29.11.2012 | Tisková zpráva

Vlekoucí se kauza Ivana Buchty a Martina Pezlara vězněných v Řecku může získat nový impuls. Europoslanec Březina totiž ve svém záměru pomoci oběma zadržovaným nalezl spojence v osobě vlivné řecké europoslankyně N. Tzavely disponující osobními vazbami na řecké představitele, kteří mají pravomoc do případu zasáhnout.

Po komunikaci na úrovni prezidentů, premiérů a ministrů zahraničí oba europoslanci přenesli problém do nižších, ale případu bližších pater řecké politiky, a vyvinuli tlak na ty řecké představitele, do jejichž pravomoci případ zadržovaných Čechů náleží. Konkrétně se jedná o ministra vnitra N. Dendiase, ministra spravedlnosti A. Roupakiotise, ministra pro egejské a mořské záležitosti K. Mousouroulise, hejtmana regionu Severeogejské ostrovy T. Giakalise a vícehejtmana regionu Severoegejské ostrovy K. Ganiarise, do jehož působnosti spadá i ostrov Chios, na němž jsou oba Češi drženi ve vazbě.

"Ve společném dopise jsme s kolegyní Tzavelou informovali uvedené řecké představitele, že okolnosti zadržování českých občanů jsou v českém prostředí vnímány jako nepřijatelné a vyvolávají rozhořčení jak příbuzných obou zadržovaných, tak širší veřejnosti. V této souvislosti jsme zdůraznili, že zadržování trvá již 70 dní a odehrává se v otřesných podmínkách ve věznicích na ostrovech Limnos, Lesbos a Chios, kde dlouhou dobu spali na podlaze a v současné době sdílí celu s 22 dalšími vězni.

Dále jsme vyjádřili znepokojení nad tím, že vyšetřování se nepřípustně protahuje a že řízení dosud nedospělo do fáze rozhodnutí ve věci samé, ať už v podobě zproštění obvinění nebo podání obžaloby a následného soudního jednání, během kterého by se mohli oba účinně bránit. Tyto průtahy vyvolávají na české straně obavy, neboť to znamená, že oba obvinění stráví ještě delší čas ve vazbě ve věznici na ostrově Chios. Poznamenali jsme, že s problémem byli svými českými protějšky seznámeni premiér Antonis Samaras a prezident Karolos Papoulias.

Vzhledem k tomu, že podmínky zadržování obou obviněných Čechů, občanů Evropské unie, jsou  nedůstojné a ostudné a vyhlídka na významnější posun v případu spíše nevalná, vyzvali jsme uvedené řecké představitele, aby zajistili přijetí nezbytných opatření k zajištění důstojných podmínek zadržení pro oba obviněné v souladu s mezinárodními smlouvami o lidských právech.

Zároveň jsme je vyzvali, aby případu věnovali náležitou pozornost a zajistili urychlení procesních kroků vedoucích buď k podání obžaloby nebo zproštění obvinění, a to bez byrokratických průtahů", objasňuje a shrnuje obsah dopisů europoslanec Březina.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP