úvod - média - I v Česku bude platit jednotný evropský patent: firmy ušetří 80% nákladů

I v Česku bude platit jednotný evropský patent: firmy ušetří 80% nákladů

11. 12. 2012 | Tisková zpráva

Evropský parlament dnes čeká hlasování o jednotném evropském patentu.
Současný patentový systém v EU, zejména pokud jde o požadavky na překlad, se vyznačuje velmi vysokými náklady a právní složitostí. Celkové náklady na vytvoření průměrného patentu dosahují 32 000 EUR, pokud má patent platit v celé EU.

Odhaduje se, že skutečné náklady na vytvoření všech patentů se v EU pohybují kolem 193 milionů EUR ročně. Vytvoření evropského patentu pomůže snížit tyto náklady na 680 EUR za jednotlivý patent.

Po mnohaletém marném úsilí nalézt kompromis v rámci EU 27 byla zvolena cesta posílené spolupráce, kdy se zavedení jednotného evropského patentu týká 25 členských států včetně Česka. Stranou zůstávají pouze Itálie a Španělsko, kterým vadí, že španělština a italština byly opomenuty v jazykovém režimu jednotného evropského patentu. Přitom 77% všech patentových žádostí v EU je už v současné době podáváno v angličtině a toto číslo bude nepochybně narůstat.

Jednotná patentová ochrana bude volitelná a bude existovat souběžně s národními patenty. Každý předkladatel se tak bude moci rozhodnout, zda půjde cestou národního patentu platného jen na území daného státu nebo cestou evropského patentu platného na území 25 států EU.

Zavedení skutečně jednotného patentového systému povede především k velmi potřebnému zjednodušení současného systému. Dojde ke zmírnění administrativní zátěže pro uživatele i snížení patentových nákladů v Evropě až o 80 %, čímž se zlepší fungování a ochrana volného pohybu zboží na vnitřním trhu a vytvoří se prostor pro investice do výzkumu a vývoje.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP