úvod - média - Výchova chlapců v EU: Přibude ve školách povinný předmět "Genderová výchova?"

Výchova chlapců v EU: Přibude ve školách povinný předmět "Genderová výchova?"

12. 3. 2013 | Tisková zpráva

EP dnes hlasuje o zprávě o odstranění genderových stereotypů v EU, která z odstraňování genderových stereotypů činí povinnou ideologii členských států i EU, a ve srovnání s dosavadními iniciativami na toto téma tak zachází jednoznačně nejdál.

 

Na rozdíl od autorky zprávy se nedomnívám, že největším problémem Evropy je převaha mužů v povolání požární ochrany, výroby, stavebnictví, tesařství, opravárenských a montérských služeb a naopak převaha žen v odvětví péče o děti, konkrétně porodní asistenci a vychovatelství v jeslích.


Na rozdíl od autorky zprávy nesouhlasím se zaváděním kurzů na základních a středních školách zaměřených na povzbuzování dětí, aby se rozhodovali pro povolání, která byla v minulosti považována za typicky mužská nebo ženská. Obávám se, že dalším navazujícím krokem bude zavádění genderových kvót na traktoristky, hornice a možná i zápasnice v řecko-římském stylu.

Celá koncepce zprávy o odstraňování genderových mi zavání něčím jako výchovou chlapců v EU. Já se přitom nedomnívám, že je zdravé, aby existovaly zvláštní výchovné programy založené na jakékoli formě odlišnosti, ať už se jedná o pohlaví, etnickou nebo náboženskou příslušnost nebo třeba sociální status. Naopak to považuji za nebezpečné, neboť to může být zárodkem nenávisti, násilí, nesnášenlivosti a napětí v mezilidských vztazích i ve společnosti jako celku.

Zároveň je třeba uvést, že výzva k zákazu pornografie je omezena na sdělovací prostředky a reklamu, a nevztahuje se tedy na internetový prostor jako takový, takže úzkostliví strážci svobody internetu, včetně té pornografické, nemají důvod bít na poplach.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP