úvod - média - České zemědělství po roce 2014: boj za rovné podmínky a nediskriminační zacházení

České zemědělství po roce 2014: boj za rovné podmínky a nediskriminační zacházení

13. 3. 2013 | Tisková zpráva

Rozumně nastavený poměr mezi přímými platbami pro zemědělce a platbami na rozvoj venkova poskytuje dostatečný prostor pro to, aby zemědělství plnilo jak funkci výrobní, tak funkci zajišťování kvality života na venkově.


Zavedení principu ozeleňování správně klade zvýšené nároky na zemědělce, ale považuji za chybu, že se tak děje nikoliv na dobrovolné bázi, ale pod hrozbou sankce. Za vyložený nesmysl a výplod chorých mozků považuji pod rouškou ekologie zavedenou povinnost zemědělce  nechat ležet ladem 7% půdy. Zvláště v situaci, kdy zemědělské půdy není nazbyt a evropské zemědělství přestává být soběstačné.

V rozporu s českými zájmy je zastropování přímých plateb pro velké farmy, kterými právě české zemědělství oplývá. Jedná se o diskriminační opatření a současně o nelogickou podporu neekonomického chování v podobě rozdrobenosti zemědělské půdy.

Pro české zemědělství je rovněž klíčové zajistit, aby bylo možno v rámci národní obálky vyšší sazbou přímé platby podpořit citlivé sektory jako je výroba hovězího, pěstování cukrové řepy nebo brambor. Proto jsem s podporou dalších 40 kolegů předložil pozměňovací návrh, který tuto možnost, se kterou se již počítá pro staré členské státy, zavádí i pro nové členské státy. Pozměňovacím návrhem bojuji za zachování konkurenceschopnosti českého zemědělství v evropském měřítku a proti nerovným podmínkám a dvojímu zacházení.

Dokázal bych si představit rychlejší konec kvót na cukr než v roce 2020, ale jedná se o kompromis mezi postojem Komise, která chtěla kvóty zrušit hned, a členskými státy, které je naopak chtěly zachovat. Vzhledem k tomu, že velká většina našich cukrovarů má zahraniční vlastníky, obávám se v souvislosti se zrušením cukerných kvót uzavření našich cukrovarů a odlivu výroby do ciziny. To by znamenalo definitivní pohřbení kdysi slavné tradice českého cukrovarnictví. Protože jsem bojoval za zmírnění dopadů první cukerné reformy v roce 2007, nepřeji si ani dnes takové řešení, které by velmi pravděpodobně znamenalo konec cukrovarnictví v Čechách a na Moravě.


Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP