úvod - média - Nový fond EU: 2,5 mld. eur pro nejchudší. Nejenom na potraviny, ale nově i na spotřební zboží. Půjdou i do Česka.

Nový fond EU: 2,5 mld. eur pro nejchudší. Nejenom na potraviny, ale nově i na spotřební zboží. Půjdou i do Česka.

12. 6. 2013 | Tisková zpráva

Nový fond EU: 2,5 mld. eur pro nejchudší. Nejenom na potraviny, ale nově i na spotřební zboží. Půjdou i do Česka.

EP dnes hlasuje o zřízení Fondu evropské pomoci nejchudším osobám s celkovou dotací 2,5 mld. eur na období 2014-20. Fond navazuje na dosavadní Program pomoci nejchudším osobám, na rozdíl od něj se však nebude omezovat na potravinovou pomoc nejchudším osobám, ale i na jinou materiální pomoc v podobě spotřebního zboží.

Vzhledem k tomu, že ČR dosavadní Program pomoci nejchudším osobám prakticky nevyužívala a stavěla se i proti jeho pokračování, vyzývám české orgány, aby se k novému nástroji pomoci nejchudším postavily vstřícně a podnikly příslušné kroky k tomu, aby z něj ČR mohla naplno čerpat. I Česko má totiž své nejchudší obyvatele, chudobou je podle dostupných dat ohroženo 9% populace a zejména v případě dětí je tato situace devastující a ohrožující šance na využití jejich potenciálu do budoucna.

Celkově v EU trpí vážným materiálním nedostatkem 40 mil. obyvatel, z toho bez domova žije 4 mil., mezi kterými se ocitá stále více dětí a mladých rodin. Na 6 mil. dětí nemá nové oblečení a nosí jen to z druhé ruky. Tuto situaci považuji za alarmující a vyžadující společný a rozhodný postup na úrovni EU.

Z Fondu budou moci čerpat všechny členské státy. Pro účely čerpání vytvoří každý stát operační program, v němž mimo jiné popíše, podle jakých kritérií budou definovány nejchudší osoby jako koneční příjemci materiální pomoci.

Zřízení Fondu považuji za projev solidarity a úcty k lidské důstojnosti, které jsou klíčovými hodnotami Unie.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP