úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - zadávání veřejných zakázek

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - zadávání veřejných zakázek

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Oceňuji, že se Komise rozhodla prostřednictvím přezkumu upravit právní předpisy EU o zadávání veřejných zakázek, aby byly jednodušší a pružnější. V předložené zelené knize však lze nalézt i rozpory.

Na jedné straně rozsah a podrobnost otázek vyvolává dojem, že jde o zavedení nějaké „mikrovyhlášky“ pro zadávání veřejných zakázek, na straně druhé jsou mnohé otázky či předložené návrhy protichůdné. Například kvóty nebo závazné cíle při zadávání zakázek by mohly být v rozporu s deklarovanou snahou o zjednodušení a zajištění větší právní jistoty, a přispět tak k další byrokratizaci a vytváření nových právních předpisů.

Jsem přesvědčen, že by přezkum směrnic o zadávání veřejných zakázek měl vycházet z toho, že je nutné právní předpisy o zadávání veřejných zakázek zeštíhlit a přivést je zpět k jejich vlastní podstatě, tedy k tomu, aby byly zárukou transparentnosti, nediskriminace a zajištění hospodářské soutěže. Hlavní pozornost by podle mého názoru měla být věnována tendenci veřejných orgánů spoléhat v případě právní nejistoty na byrokratické postupy, což vede ke snaze vyhýbat se rizikům a ve sporném případě udělit zakázku nejlevnějšímu produktu či službě namísto té nejinovativnější či úplně nejlepší nabídce. Tento vývoj je obzvláště problematický v době hospodářské krize a omezených veřejných rozpočtů.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP