úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - zásada volného pohybu

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - zásada volného pohybu

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Zásada volného pohybu je základním právem v Evropské unii. Je třeba dostatečně zpřístupnit veřejnou a soukromou dopravu včetně harmonizace parkovacích povolení v členských státech a vypracování jednotného katalogu práv cestujících, aby byla pro všechny dostupná vhodná doprava různými druhy prostředků.

Je také třeba vytvořit internetové stránky, které budou moci být využívány zrakově postiženými osobami, a elektronicky přístupné on-line služby ve znakové řeči. Zvláště důležitou roli při zlepšování sociálního začlenění hrají malé a střední podniky, a to jak poskytováním informací o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tak i účastí na veřejných zakázkách, vyráběním výrobků a poskytováním služeb za účasti osob se zdravotním postižením. Značné rezervy jsou také v systémech všeobecného a odborného vzdělávání, které nejsou dostatečně připravené na to, aby se více věnovaly potřebám osob se zdravotním postižením, a počet studentů se zdravotním postižením, kteří předčasně ukončují kurzy, zůstává stále vysoký. Například v Dánsku, jednom z nejpokrokovějších členských států, zahájilo v roce 2007 středoškolské studium 44 % mladých lidí se zdravotním postižením, zatímco v případě osob bez zdravotního postižení to bylo 75 %. Zhruba 5 % osob se zdravotním postižením má vysokoškolské vzdělání, což je jen zlomek z celkového počtu.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP