úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - program pro nové dovednosti a nová pracovní místa

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - program pro nové dovednosti a nová pracovní místa

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Program pro nové dovednosti a nová pracovní místa považuji za důležitou součást strategie EU 2020, protože pouze kvalifikovaná pracovní síla je nezbytným předpokladem rozvoje konkurenceschopného, udržitelného a inovativního hospodářství.

Podporuji prosazování integrovaných přístupů zapojujících hlavní aktéry na celostátní, regionální a místní úrovni a poukazuji na význam regionálního rozměru provádění programu pro nové dovednosti a pracovní místa. Rovněž je třeba zlepšit úroveň a zvýšit rozmanitost služeb v oblasti zaměstnanosti poskytovaných jak uchazečům o zaměstnání, tak zaměstnavatelům, a zejména pak usilovat v této oblasti o rozvoj individualizovaných veřejných služeb pro nezaměstnané, mládež a zranitelné skupiny. Považuji za nezbytné, aby bylo zajištěno efektivnější využívání finančních prostředků pro rozvoj nových dovedností a aby se vlády členských států více účastnily na podpoře vytváření pracovních míst. Je také možné využít sociální ekonomiku jako prostředek pro vytváření pracovních příležitostí pro méně zvýhodněné sociální skupiny, což především znamená využití příslušných fondů a programů: Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu pro rozvoj venkova, programu celoživotního učení, programu Progress a programu INTERREG. V tomto kontextu zdůrazňuji důležitost synergií mezi různými evropskými fondy a význam decentralizovaného přístupu za současného využívání těchto fondů s cílem odpovědět na požadavky trhu práce.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP