úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - snaha o zjednodušení pravidel rozpočtové politiky

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - snaha o zjednodušení pravidel rozpočtové politiky

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Vítám snahu o zjednodušení pravidel rozpočtové politiky z hlediska administrativy a financování v průběhu jednotlivých programových a projektových fází (podání žádosti, vyhodnocení a řízení), z něhož by měly přednostně těžit zúčastněné strany.

Věda a výzkum jsou nejisté procesy zahrnující určité neodmyslitelné riziko a financování založené na výsledcích může zúžit zaměření výzkumných projektů na méně riskantní projekty a výzkum orientovaný na trh, což by EU bránilo v prosazování špičkové kvality a hraničního výzkumu. Příliš přísný výklad finančního nařízení v minulých letech bohužel vedl k obecné snaze vyhýbat se rizikům a k nulové důvěře vůči účastníkům výzkumných programů, čímž se snížila účinnost jeho provádění. Financování evropského výzkumu by mělo být více založeno na vzájemné důvěře a odpovědném partnerství, mělo by tolerovat rizika, pokud jde o účastníky ve všech fázích, a mít pružná pravidla EU uplatňovaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy. Hodnocení financování v oblasti výzkumu by mělo být založeno na povaze výzkumu a zaměřeno na špičkovou kvalitu, důležitost a dopad. Zjednodušení přitom není odděleným cílem, ale spíše prostředkem k zajištění přitažlivosti a dostupnosti finančních prostředků EU určených na výzkum, a opatření na zjednodušení by měla také umožnit lépe zamezit chybám.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP