úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - současný daňový systém v EU

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - současný daňový systém v EU

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Na případu Švýcarska spadajícího na základě dvoustranné dohody mezi Švýcarskem a EU do působnosti evropské směrnice se ukazuje, jak je současný daňový systém v EU děravý.

Dividendy získané mateřskými společnostmi EU od švýcarských dceřiných společností totiž nepodléhají zdanění a mohou být odečítány kdekoli v rámci EU. Stát tak „prohrává“ s nadnárodními podniky, které se vynalézavým způsobem vyhýbají daňové povinnosti, a tedy přispívání do veřejných rozpočtů. Proto souhlasím se zavedením požadavku, aby se, není-li povoleno zdanění kapitálu odcházejícího ze země, uplatňovala daň ve výši minimálně 25 % v zemi, do níž kapitál přichází. Podporuji proto, aby bylo do směrnice začleněno přísnější ustanovení, které znemožní zneužívání. Příliv dividend právnických osob se sídlem ve třetích zemích musí v rámci působnosti směrnice podléhat minimálním požadavkům, aby se omezilo narušování daňového základu právnickými osobami EU. Naproti tomu nesouhlasím s tím, aby jako opatření na potírání dvojího nezdanění byl zaveden společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. Toto opatření nepovede k omezení možností daňových úniků právnických osob v EU a snížení administrativní zátěže podniků, ale k omezení daňové soutěže na vnitřním trhu, které podlomí jeho konkurenceschopnost.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP