úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - postavení uprchlíka a doplňkové ochrany

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - postavení uprchlíka a doplňkové ochrany

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Podporuji větší sblížení dvou kategorií ochrany – postavení uprchlíka a doplňkové ochrany –, a tedy obecné označení „osoby požívající mezinárodní ochrany“.

Tímto způsobem budou prováděcí orgány upozorněny, že se tyto dvě kategorie ochrany navzájem doplňují. I doplňková ochrana je pro osoby, kterým při návratu do země původu hrozí vážná újma, velmi významná. Dochází rovněž k většímu sblížení nároků, které jsou součástí ochrany, z nichž nejpodstatnější je zřejmě přístup na pracovní trh. Již nyní nečiní většina členských států mezi těmito dvěma skupinami velké rozdíly.

Rozdílné zacházení se však stále může vyskytnout ve třech oblastech: sociální péče, integrační opatření a povolení k pobytu. K určitému pokroku ovšem došlo v poslední zmiňované oblasti, jelikož povolení k pobytu osob požívajících doplňkové ochrany musí být po jednom roce prodlouženo alespoň na další dva roky. Jen několik málo členských státech uplatňuje v současnosti jiný postup. EP došel k názoru, že tento postup je důležitý z hlediska integrace a dodává navíc dotčené osobě větší pocit jistoty.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP