úvod - média - články o Janu Březinovi - Přednáška na MVŠO - téma „Leadership – motivovat a probouzet ambice ke změnám“

Přednáška na MVŠO - téma „Leadership – motivovat a probouzet ambice ke změnám“

Olomouc

V rámci cyklu vyžádaných přednášek vystoupil na Moravské vysoké škole Olomouc ing. Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu, s přednáškou na téma „Leadership - motivovat a probouzet ambice ke změnám“. Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 10. 11. 2011 na Moravské vysoké škole Olomouc, Jungmannova 3, Olomouc.

prednaska-brezinaJan Březina ve své přednášce ke studentům hovořil o tom, jak důležité je mít ambice ke změnám, vyjmenoval vlastnosti a schopnosti, které jsou podle něho pro leadera důležité, ukázal na příkladech, jak to např. vypadá s ambicemi podnikat v Číně a či na příkladu Norska uvedl, jak se ambice k podnikání budí tam atp.  „Na vás mladých je přechod od společnosti, ve které si každý závidí a nespolupracuje ke společnosti spolupracující. Vy jako budoucí manažeři byste měli být nositeli vize, měli byste jako správní leadři být těmi, kdo má potřebné morální vlastnosti a je osobním příkladem pro ostatní, “ uvedl Březina.

Na otázku, koho považuje za leadera a proč, jmenoval Březina např. Steva Jobse, Billa Gatese, nedoceněný v oblasti leadershipu je podle něho i Michail Gorbačov, z českého prostředí vyzdvihl Masaryka. Podle Březiny všechny tyto osobnosti disponovaly patřičnými vlastnostmi a byly také dobrým osobním příkladem pro ostatní.
„MVŠO si je dlouhodobě vědoma, že nelze akademické prostředí izolovat od praxe, a proto zveme významné „hráče“ - osobnosti ze světa byznysu, veřejné správy a akademického prostředí. Osobnosti, které mají úspěch, jasné hodnoty a – jakkoli to bude znít pateticky – „čistý štít“. Chceme našim studentům zprostředkovat vzory, které je inspirují, které reprezentují dovednosti a znalosti. Z tohoto důvodu jsme k vystoupení vyzvali také Ing. Jana Březinu, který je lokální patriot s globálním rozhledem,“ vysvětlil prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Ing. Michal Menšík, Ph.D.

Kontakt:
Mgr. Monika Mackovíková, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc, tel.:  00420 587 332 365, mobil: 00420 724 444 368, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


MVŠO
Moravská vysoká škola Olomouc je soukromou vysokou školou, jejímž posláním je kromě přípravy studentů na ekonomicko-manažerské profese především v malých a středních firmách a státní správě, také aktivní účast na inovačních procesech v rámci regionu. Bez aktivní podpory inovačních procesů totiž není možný dlouhodobě udržitelný hospodářský rozvoj regionu. Ve všech aktivitách MVŠO je kladen důraz na synergii podnikatelského a akademického světa, již zmíněné inovační procesy a také praktické využití poznatků v rámci Olomouckého kraje, ať již odbornou praxí studentů během studia, tak i přednáškovou či jinou vzdělávací činností zaměřenou na podnikatele a ostatní instituce. MVŠO je též součástí Olomouckého klastru inovací (OKI), který je seskupením regionálních společností za účelem podpory a rozvoje inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a nově vzniklých krajských institucí OK4EU a OK4Inovace.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP