úvod - média - články o Janu Březinovi - 17. Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (rozprava)

17. Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (rozprava)

Štrasburk

Jan Březina, zpravodaj . − Vážená paní předsedající, cílem legislativy, o které jsme částečně hlasovali v úterý, kdy jsme schválili tři ze čtyř navržených legislativních norem, je zabezpečit pokračování programu jaderného výzkumu na léta 2012 a 2013. 7. rámcový program pro vědu a výzkum pokrývá sedmileté období, rámcový program Euratomu má pětileté období, proto bylo nutno zabezpečit financování dvou let.


Rámcový program Euratomu se týká výzkumných činností v oblasti jaderné energie, jaderné syntézy a jaderného štěpení, radiační ochrany a rozvíjení odbornosti v těchto oblastech. Je to součást legislativního balíčku, který obsahuje návrhy rozhodnutí o samotném rámcovém programu, dále o dvou zvláštních programech pro přímé a nepřímé akce a o pravidlech účasti v programu. Jako zpravodaj jsem měl možnost spolupracovat s ostatními stínovými zpravodaji a velmi jim za tuto spolupráci děkuji. Rád bych také poděkoval ostatním institucím, se kterými jsem spolupracoval, včetně Společného výzkumného střediska, které mi po celou dobu poskytovalo odborné zázemí a cenné informace.

Po celou dobu práce na zprávách jsem zdůrazňoval, že tato legislativa se týká výzkumu, nikoli užití jaderné energie. Na užití jaderné energie pro výrobu elektřiny a v energetickém mixu existují různé názory, které musíme všichni respektovat. Vrcholnou pravomoc v této oblasti mají členské země. Oblast jaderného výzkumu je naproti tomu rozdílná. Existuje nutnost shromažďovat vědecké poznatky a financovat i další fáze výzkumu jednoduše proto, že tyto jevy jsou součástí reality světa. Nebudeme-li je zkoumat my, budou to naši konkurenti z ostatních kontinentů, což bude mít neblahý vliv na naši konkurenceschopnost a povede k našemu zaostávání.

Ve své zprávě jsem se snažil reflektovat i svět po fukušimské tragédii. Snažil jsem se zdůraznit témata ve prospěch zemí, které se rozhodly pro phasing out jaderné energie. Zdůraznil jsem význam výzkumu spojeného s demontáží jaderných elektráren, se zvýšením bezpečnosti a s bezpečným nakládáním s jaderným odpadem. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit jednu věc. Naši kolegové ze skupiny Zelených od začátku jednání o těchto čtyřech zprávách předkládali velké množství pozměňovacích návrhů směřujících k eliminaci rozpočtových položek tohoto programu a k jeho co největšímu omezení. Drtivá většina těchto návrhů byla při hlasování ve výboru odmítnuta, bohužel včera při hlasování o přímých akcích realizovaných Společným výzkumným střediskem došlo ke schválení pozměňovacího návrhu 9, který částečně omezuje původní text Komise týkající se výzkumu aktinidů. Přitom tento výzkum je naprosto základní a mohl by vést k takovému zpracování jaderného odpadu, které by významně snížilo množství izotopů s delším poločasem rozpadu, čímž by se významně přispělo k ochraně životního prostředí. Tento výzkum je důležitý i pro rozvoj nových medicínských aplikací, které slouží ve prospěch všech Evropanů. Dámy a pánové, evropský jaderný výzkum a odborná příprava jsou nezbytné k posílení konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a k dosažení vynikající vědecké odbornosti Evropy. Vyzývám vás proto k podpoře tohoto programu.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP