úvod - média - články o Janu Březinovi - 17. Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie 2 (rozprava)

17. Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie 2 (rozprava)

Štrasburk

Jan Březina, zpravodaj . − Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za to, co jste přednesli k danému tématu. Ať už jste se zmínili o jakýchkoliv prvcích tohoto velice širokého pole výzkumu, tak to bylo v konstruktivním směru.

Ať už se jednalo o začlenění jaderného výzkumu, který je realizován průmyslovou iniciativou ESNII nebo evropským strategickým plánem pro energetické technologie SET, do strategie 2020. Ať už jste zdůrazňovali časovou naléhavost řešení rozpočtových záležitostí jak ve vztahu k projektu JET, tak k programu ITER. Ať už jste zdůraznili vzdělávání a nutnost výchovy techniků anebo výhodu čtvrté generace jaderných reaktorů, to všechno bylo v pozitivním směru. Velice děkuji za tyto poznámky, ale dovolte mi jednu obecnou poznámku. Tuto rozpravu, která se vlastně ani neměla konat, protože původně měla být tato zpráva, resp. tyto 4 zprávy, projednány bez rozpravy, iniciovala skupina Zelených. Já jsem po celou tu dobu řešil pozměňovací návrhy této skupiny a nevadilo mi to, protože respektuji odlišné politické názory kolegů. Ale to, že někdo vyvolá rozpravu a potom se ani jeden člen této skupiny rozpravy neúčastní, mi zavání jistým pohrdáním demokratickými principy. Pociťoval jsem jakousi vnitřní nutnost toto říct.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP