úvod - média - články o Janu Březinovi - 16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - země BRISC

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - země BRISC

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − S ohledem na vzrůstající význam zemí BRICS a dalších rychle se rozvíjejících mocností a na rýsující se multipolární systém globálního řízení je třeba věnovat větší pozornost spolupráci na bázi G-20.

V zájmu smíření postojů s Ruskem by měla být rovněž využita existence skupiny G-8, aby tak mohly být společné výzvy řešeny koordinovaným a účinným způsobem. Podporuji parlamentní rozměr zemí G-20 a domnívám se, že by měl být dále upevňován a zapojován do rozhodovacích postupů, aby byl zabezpečen intenzivnější demokratický dialog a přísnější dohled. Jsem přesvědčen, že současná krize státního dluhu bude představovat důležitý test pro skupinu G20 jako účinného fóra určeného na strategický politický dialog vytvářející základ pro odstraňování systematických nevyvážeností, které mohou být obzvlášť škodlivé pro rozvinuté a z dlouhodobého hlediska i pro rozvíjející se ekonomiky, a prosazující solidaritu na mezinárodních finančních fórech jako Mezinárodní měnový fond. EU by měla prohloubit politický dialog a spolupráci se zeměmi BRICS, což by posunulo vpřed reformu institucí globální finanční a ekonomické správy a řízení, tedy institucí z Bretton Woods, aby se zajistilo širší zastoupení všech členských zemí a současně se v něm odrazily změny z hlediska hospodářského významu.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP