úvod - média - články o Janu Březinovi - 16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - výskyt rozsáhlých přírodních katastrof

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - výskyt rozsáhlých přírodních katastrof

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Evropská unie musí vzhledem k častějšímu výskytu rozsáhlých přírodních katastrof posílit svou schopnost reakce na tyto mimořádné události; v této souvislosti připomíná, že Parlament již mnoho let usiluje o vytvoření realističtějšího rozpočtu pro humanitární pomoc, který by vyřešil dlouhodobě nedostatečné financování příslušných rozpočtových položek a vytvořil tak během celého rozpočtového roku určitý manévrovací prostor pro přijímání finančních rozhodnutí a zachoval logickou rovnováhu mezi financováním činností zaměřených na prevenci humanitárních katastrof a činností zajišťujících rychlé reakce na katastrofy, ať již přírodního původu nebo způsobených lidským faktorem.

Vítám v této souvislosti sdělení Komise o víceletém finančním rámci na období 2014–2020, který v těchto letech počítá s navýšením rozpočtu nástroje humanitární pomoci na 6,4 miliardy EUR (jednalo by se tedy v průměru o 915 milionů EUR ročně oproti 813 milionům EUR v období 2007–2013). Rovněž považuji za uspokojivé zvýšení rezervy pro naléhavou pomoc na 2,5 miliardy EUR a předložení návrhu na převedení nevyčerpaných prostředků z rezervy do následujícího roku. Z rozpočtu EU by měly být podporovány činnosti zaměřené na předvídání katastrof a přípravu na ně, jakož i na prevenci a rychlejší reakci, a dále opatření zajišťující flexibilnější zavádění opatření pro rozvoj, jež jsou jedním ze způsobů umožňujících překonat krizové situace.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP