úvod - média - články o Janu Březinovi - 16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - program Daphne

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - program Daphne

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Jsem přesvědčen, že program Daphne má pro EU významnou přidanou hodnotu, díky níž mohou různé organizace v členských státech spolupracovat na předcházení a omezování násilí a využívat vzájemné výměny informací a osvědčených postupů.

Projekty financované programem Daphne III zároveň vytvořily sdružení a stálé struktury, které mohou kontinuálně poskytovat dlouhodobou podporu cílovým skupinám, a byly impulzem pro změny v politikách na vnitrostátní a unijní úrovni. Považuji za důležité věnovat mimořádnou pozornost projektům zaměřeným na vymýcení zločinů „ze cti“ a mrzačení ženských pohlavních orgánů. Komise by měla umožnit financování vnitrostátních projektů, do nichž jsou zapojeny malé neziskové organizace, a žádá, aby v budoucnu mohl být vysoký počet malých nevládních organizací nadále plně zapojen a podporován v partnerství sdružení, neboť hrají klíčovou úlohu při odhalování málo známých, tabuizovaných nebo nových problémů, řeší je inovativním způsobem a zároveň působí při ochraně a podpoře obětí.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP