úvod - média - články o Janu Březinovi - 16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - fond pomoci ES

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - fond pomoci ES

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Během posledních deseti let byla finanční pomoc poskytovaná na přístup chudých k energii skromná. Fond pomoci ES, třetí největší fond na světě, přispěl na přístup chudých k energii skromnou částkou.

Dvoustranná spolupráce a pomoc v oblasti energetiky poskytovaná zeměmi EU má jako svůj prvotní cíl hospodářský růst a environmentální cíle, spíše než přístup chudých k energii; obdobná situace nastala s dalšími důležitými programy dvoustranné spolupráce a pomoci (USA, Kanada atd.) finanční mechanismy související se změnou klimatu prozatím také přispěly jen velmi málo na přístup chudých k energii. Mezera ve financování k poskytnutí přístupu k energii pro všechny je značná. IEA uvádí, že investice nutné k poskytnutí všeobecného přístupu k energii do roku 2030 dosahují výše 756 miliard USD (čili 36 miliard USD ročně). I když se tato částka jeví jako nedosažitelná, představuje pouze 3 % celkových předpokládaných výdajů během tohoto období a mohla by být financována prostřednictvím spolupráce mezinárodních fondů, partnerství soukromého a veřejného sektoru, bank na mnohostranné, dvoustranné i místní úrovni, mikrofinancování, půjček a cílených dotací.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP