úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - EUROSTAT

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - EUROSTAT

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Domnívám se, že Eurostat by měl zvážit změnu metody používané pro tvorbu evropské statistiky a postupný přechod od korektivního přístupu k preventivnímu pojetí řízení kvality evropské statistiky obecně, a zejména statistiky veřejných financí.

Prvním krokem je zavedení závazné povahy pravidel pro tvorbu evropské statistiky a ověřování její přesnosti. Zdůrazňuji, že nezávislé statistické úřady mají zásadní význam pro zachování věrohodnosti statistických údajů. Je skutečností, že v mnoha případech může předkládání přesných statistik zahrnovat sběr a shromažďování údajů z velkého počtu zdrojů. V tomto ohledu proto podotýkám, že důsledkem kratších lhůt pro uveřejňování statistik může být v některých případech menší spolehlivost či přesnost statistik nebo vyšší náklady na shromažďování údajů. Při zvažování osvědčených postupů v této oblasti by proto měla být důkladně zvážena proporcionalita včasného předkládání statistik, jejich spolehlivosti a nákladů na jejich vypracování. Eurostat by měl rovněž posoudit způsoby, jak zajistit, aby jeho publikace, a zejména publikace v elektronické podobě, byly pro běžné občany a laickou veřejnost srozumitelnější, především pokud jde o grafy. Internetová stránka Eurostatu by měla umožňovat snazší přístup ke kompletním dlouhodobým časovým řadám údajů a předkládat orientační a srovnávací grafy způsobem, jenž bude pro občany obzvláště přínosný.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP