úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - modernizace VŠ vzdělávání

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - modernizace VŠ vzdělávání

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Vítám návrh Komise výrazně navýšit finanční prostředky určené na evropské programy vzdělávání a odborné přípravy s tím, že podstatný podíl těchto finančních prostředků by měl být věnován na podporu modernizace vysokoškolského vzdělávání a modernizace univerzitních infrastruktur v souladu s cíli boloňského procesu a programu EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání.

Komise by rovněž měla nalézt řešení, jež umožní přístup k těmto programům i studentům, kteří mají finanční potíže. Upozorňuji v této souvislosti na silnou vazbu mezi boloňským procesem a směrnicí o odborných kvalifikacích a zdůrazňuji potřebu koordinace ze strany Komise. Tuto vazbu lze dále posílit tím, že studentům budou poskytnuty všechny relevantní praktické informace týkající se uznávání diplomů získaných v zahraničí a pracovních příležitostí, které jim vzdělávání v zahraničí otevírá. V rámci revize směrnice o uznávání odborných kvalifikací a s cílem dosáhnout pokroku při vytváření skutečného prostoru evropského vysokoškolského vzdělávání je třeba srovnat vnitrostátní minimální požadavky na odbornou přípravu a přistoupit k pravidelnějším výměnám mezi členskými státy, příslušnými orgány a profesními subjekty.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP