úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - podpora družstva

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - podpora družstva

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Jsem přesvědčen, že družstva a ostatní podniky sociální ekonomiky jsou součástí jednotného trhu, a proto si zaslouží podporu. Družstva mají potenciál přispět k dokončení vnitřního trhu EU, a proto by měly být odstraněny stávající přeshraniční překážky, aby mohla být zvýšena jejich konkurenceschopnost.

Projekt evropské družstevní společnosti (SCE) vzniklý v roce 2003 bohužel ještě není s ohledem na jeho omezené využívání úspěchem – do roku 2010 bylo zřízeno pouze 17 SCE s celkovým počtem 32 zaměstnanců. Tato skromná čísla ukazují, že se statut pro specifickou situaci družstevních společností v Evropě příliš nehodí, i když řada podnikatelů projevila o založení SCE zájem. Vítám, že bylo provedeno důkladné posouzení statutu, aby se zjistilo, proč není atraktivní, proč má tak malý dopad a co lze podniknout k překonání nedostatečných zkušeností s jeho uplatňováním a dalších překážek. Využívání SCE se bohužel často omezuje na družstva druhého stupně tvořená pouze právnickými osobami, a to ze strany vzájemných společností, které nemají evropský statut, avšak chtějí využívat právní status spojený se sociální ekonomikou, a ze strany velkých společností. Pro malé družstevní společnosti, které tvoří hlavní část družstevního hnutí v Evropě, je přístup k SCE i nadále obtížný a EU by měla podniknout zásadní kroky ke zlepšení situace.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP