úvod - média - články o Janu Březinovi - 9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - účast žen v politice

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - účast žen v politice

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Politické strany hrají zásadní roli při podpoře účasti žen v politice. Politické strany mají pravomoc provádět nábor kandidátů, vybírat je a jmenovat, ať už se jedná o jakýkoli volební systém.

Proto je třeba usilovat o řešení otázky nedostatečného zastoupení žen v politice a směřovat politické strany a jejich postoje a strategie tak, aby při vytváření rozhodovacích sborů uplatňovaly zásady umožňující větší zastoupení žen. Chápu, že tato zpráva vyzývá politické strany v členských státech, aby přijímaly opatření vedoucí k zvýšení účasti žen v politice, ale nesouhlasím s výzvou ke stanovení kvót. Naopak jsem zastáncem volnější formy regulace v podobě cílů a obecnějších pravidel pro určování pořadí na kandidátských listinách do vnitrostátních voleb a voleb na úrovni Evropské unie. Jednu z možných pobídek by mohla představovat povinnost stran splnit určité cíle v oblasti rovného zastoupení, která by byla podmínkou pro přidělování finančních prostředků straně. Považuji v této souvislosti za důležité upozornit, že nejvyváženější zastoupení pohlaví má Evropský parlament v podobě 35 % žen a 65 % mužů.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP