úvod - média - články o Janu Březinovi - 12. Vysvětlení hlasování (rozprava) - problém Kosova

12. Vysvětlení hlasování (rozprava) - problém Kosova

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Jedním z problémů Kosova zůstává návrat uprchlíků a osob, které byly ve vlastní zemi přesídleny. Zaznamenávám jistou snahu kosovských orgánů v této oblasti, je však ještě třeba dalšího úsilí na ústřední a místní úrovni, které by zajistilo sociálně-ekonomickou integraci navrátilců se zvláštním přihlédnutím k potřebám srbských, romských, aškalských a egyptských navrátilců.

Jsem hluboce znepokojen nestabilní a napjatou situací na severu země a odsuzuji násilí vůči misi KFOR v této oblasti, jež vede ke ztrátám na životech a ke zraněním. Je třeba obnovit právní stát v této oblasti na základě intenzivnějšího boje proti organizované trestné činnosti a kriminálním strukturám využívajícím tuto oblast jako útočiště, které je mimo kontrolu jakéhokoli orgánu. V této souvislosti by kosovské i srbské orgány měly urychleně a úplně odstranit silniční zátarasy a zajistit volný pohyb lidí a zboží, včetně přístupu mezinárodního společenství a celních orgánů Kosova k hraničním přechodům. Hlavním problémem zůstává i nadále korupce, která podkopává důvěru občanů v právní stát a brání jim v přístupu k veřejným službám. Je třeba, aby kosovské orgány vyvinuly větší úsilí o aktivnější řešení tohoto problému, zejména prostřednictvím posílení kapacit donucovacích orgánů a soudnictví v tomto ohledu a rovněž zajištěním transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a výběrových řízeních.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP