úvod - média - články o Janu Březinovi

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - modernizace VŠ vzdělávání

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Vítám návrh Komise výrazně navýšit finanční prostředky určené na evropské programy vzdělávání a odborné přípravy s tím, že podstatný podíl těchto finančních prostředků by měl být věnován na podporu modernizace vysokoškolského vzdělávání a modernizace univerzitních infrastruktur v souladu s cíli boloňského procesu a programu EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání.

celý článek
 

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - EUROSTAT

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Domnívám se, že Eurostat by měl zvážit změnu metody používané pro tvorbu evropské statistiky a postupný přechod od korektivního přístupu k preventivnímu pojetí řízení kvality evropské statistiky obecně, a zejména statistiky veřejných financí.

celý článek
 

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - fond pomoci ES

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Během posledních deseti let byla finanční pomoc poskytovaná na přístup chudých k energii skromná. Fond pomoci ES, třetí největší fond na světě, přispěl na přístup chudých k energii skromnou částkou.

celý článek
 

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - program Daphne

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Jsem přesvědčen, že program Daphne má pro EU významnou přidanou hodnotu, díky níž mohou různé organizace v členských státech spolupracovat na předcházení a omezování násilí a využívat vzájemné výměny informací a osvědčených postupů.

celý článek
 

16. Vysvětlení hlasování (rozprava) - výskyt rozsáhlých přírodních katastrof

Brusel

Jan Březina (PPE ), písemně . − Evropská unie musí vzhledem k častějšímu výskytu rozsáhlých přírodních katastrof posílit svou schopnost reakce na tyto mimořádné události; v této souvislosti připomíná, že Parlament již mnoho let usiluje o vytvoření realističtějšího rozpočtu pro humanitární pomoc, který by vyřešil dlouhodobě nedostatečné financování příslušných rozpočtových položek a vytvořil tak během celého rozpočtového roku určitý manévrovací prostor pro přijímání finančních rozhodnutí a zachoval logickou rovnováhu mezi financováním činností zaměřených na prevenci humanitárních katastrof a činností zajišťujících rychlé reakce na katastrofy, ať již přírodního původu nebo způsobených lidským faktorem.

celý článek
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 4 z 32
GALERIE
Evropský parlament | EPP