úvod - média - články o Janu Březinovi

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - snaha o zjednodušení pravidel rozpočtové politiky

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Vítám snahu o zjednodušení pravidel rozpočtové politiky z hlediska administrativy a financování v průběhu jednotlivých programových a projektových fází (podání žádosti, vyhodnocení a řízení), z něhož by měly přednostně těžit zúčastněné strany.

celý článek
 

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - program pro nové dovednosti a nová pracovní místa

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Program pro nové dovednosti a nová pracovní místa považuji za důležitou součást strategie EU 2020, protože pouze kvalifikovaná pracovní síla je nezbytným předpokladem rozvoje konkurenceschopného, udržitelného a inovativního hospodářství.

celý článek
 

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - zásada volného pohybu

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Zásada volného pohybu je základním právem v Evropské unii. Je třeba dostatečně zpřístupnit veřejnou a soukromou dopravu včetně harmonizace parkovacích povolení v členských státech a vypracování jednotného katalogu práv cestujících, aby byla pro všechny dostupná vhodná doprava různými druhy prostředků.

celý článek
 

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - zadávání veřejných zakázek

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Oceňuji, že se Komise rozhodla prostřednictvím přezkumu upravit právní předpisy EU o zadávání veřejných zakázek, aby byly jednodušší a pružnější. V předložené zelené knize však lze nalézt i rozpory.

celý článek
 

9. Vysvětlení hlasování (rozprava) - mobilita pracovníků

Štrasburk

Jan Březina (PPE ), písemně . − Je třeba podotknout, že mobilita pracovníků se neodráží pouze v ustanoveních v oblasti politiky zaměstnanosti, ale je provázaná s opatřeními přijatými v oblasti dokončení vnitřního trhu, koordinace systémů sociálního zabezpečení, nároků na penzijní připojištění, ochrany pracovníků, vzdělávání a odborné přípravy, jazykových požadavků a daňových opatření, jako jsou opatření určená na zamezení dvojímu zdanění.

celý článek
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 9 z 32
GALERIE
Evropský parlament | EPP