úvod - média - rozhovory - Lékařská péče během pobytu v EU

Lékařská péče během pobytu v EU

Olomoucký deník | 27.5.2009

Na otázky Deníku odpovídá europoslanec Jan Březina.

* Pane europoslanče, před dovolenými nás zajímá aktuální stav čerpání lékařské péče během pobytu v zahraničí.


Na dubnovém zasedání Evropského parlamentu jsme schválili dohodu, která zaručuje právo unijním občanům vyžádat si lékařskou péči ve státech Unie. Náklady na péči mu zaplatí jeho domácí pojišťovna. Jsem přesvědčen, že je to skutečný průlom ve zdravotní péči v Evropské unii.

* O co jde konkrétně?

Jde o to, že můžete jít třeba v Rakousku s chřipkou, ale s klidným srdcem, k lékaři. A nemusíte se obávat, že vás to finančně zruinuje. Vaše zdravotní pojišťovna vám ošetření zpětně proplatí. To se týká jednoduchých návštěv u lékaře i specializovaných lékařských zákroků. Částku, kterou pojišťovna pacientovi zaplatí, bude srovnatelná s tím, co by pojišťovna zaplatila za stejný výkon v tuzemsku. Nerad se opakuji, ale tuto dohodu považuji v tom nejlepším slova smyslu za jakousi „globalizaci“ zdravotní péče. Volný pohyb osob, kapitálu, služeb a nyní možnost a právo využít kdekoliv v Unii zdravotní péči, tomu říkám, že Evropa se nám otevírá.

Využijeme peníze z Evropské unie?

* Na otázky Deníku odpovídá Tomáš Gremlica, ředitel Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. Podle veřejně dostupných informací může naše republika vyčerpat v letech 20072013 více než 6 miliard eur z fondů EU na ochranu životního prostředí. Kam tyto peníze poputují?

Půjdou na jednotlivé projekty Evropskou unií stanovených prioritních os.

* Použil jste termín „prioritní osa“? Můžete ho nějak přiblížit?

V bruselské administrativní „hantýrce“ se pojmem prioritní osa označuje konkrétní oblast, v jejímž rámci budou podpořeny konkrétní projekty podle kvality, potřebnosti, přínosu a efektivity.

* Do kterých oblastí tedy budou směřovat projekty na ochranu životního prostředí?

Těchto „oblastí zájmu“ je sedm: zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, zlepšování stavu přírody a krajiny a konečně ta poslední oblast se zaměřuje na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Pro každou oblast zájmu je vyčleněna konkrétní finanční částka a rovněž procentuální spolufi nancování. Nyní záleží jen na nás, jak příležitosti na ochranu a zlepšení našeho životního prostředí využijeme.


Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Olomoucko; 02
Publikováno| Prostějovský deník; Můj kraj; 02 - 4
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Můj kraj; 02 - 7
Publikováno| Přerovský deník; Můj kraj; 02 - 5
Publikováno| Hranický deník; Můj kraj; 02 - 5
Publikováno| Zlínský deník; Zlínsko; 02 - 6
Publikováno| Valašský deník; Můj kraj; 02 - 4
Publikováno| Slovácký deník; Můj kraj; 02 - 5
Publikováno| Kroměřížský deník; Můj kraj; 02 - 5

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP