úvod - média - rozhovory - Kdo by mohl být novým prezidentem EU?

Kdo by mohl být novým prezidentem EU?

ČRo Rádio Česko | 29.10.2009

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Evropská unie začíná hledat odpověď na otázku, kterou už v sedmdesátých letech položil americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Komu mám zavolat, když chci mluvit s Evropou? Pokud vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, měl by Henry Kissinger hned dvě možnosti. Novému šéfovi evropské diplomacie, nebo novému prezidentovi Evropské unie.

O druhém z jmenovaných by se mělo mluvit i na dnes začínajícím summitu Evropské unie v Bruselu. Nejčastěji se skloňuje jméno bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. Jenže jak upozorňuje náš londýnský spolupracovník Ivan Kytka, kolem jeho kandidatury se množí pochybnosti.

Ivan KYTKA, londýnský spolupracovník
--------------------
Přestože se o bývalém britském premiérovi hovoří jako o nejvážnějším uchazeči, on sám se k případné kandidatuře nevyjádřil. Ústy svých bývalých kolegů pouze vzkázal, že bude o funkci uvažovat tehdy, bude-li mít dostatečnou podporu na to, aby Unii mohl skutečně řídit. Má se za to, že někteří evropští představitelé nemohou zapomenout Blairovi britskou invazi do Iráku, jiným vadí to, že Británie není členem eurozóny. Proti Blairově kandidatuře se ostře staví také britská konzervativní opozice, která zřejmě vyhraje příští parlamentní volby a nechce čelit v Bruselu Blairovi, který byl nejúspěšnějším premiérem labouristů v jejich historii.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká Ivan Kytka. Tonyho Blaira podporují, i když s výhradami, Francie, Itálie, Španělsko a Irsko. Nově se v jeho prospěch vyslovila i německá kancléřka Angela Merkelová. Na seznamu uchazečů o post europrezidenta přibyl v těchto dnech také lucemburský premiér Jean-Claude Juncker. Už staršího data je možná kandidatura nizozemského premiéra Jana Petera Balkenendeho, bývalého finského premiéra Paava Lipponena, bývalého rakouského kancléře Wolfganga Schüssela a také někdejší irské prezidentky Mary Robinsonové. Kdo z nich by se mohl stát prezidentem Evropské unie, či zda by mohl do hry vstoupit ještě někdo jiný, o tom teď budeme mluvit s europoslanci, občanským demokratem Janem Zahradilem a také lidovcem Janem Březinou, pánové, pěkné odpoledne.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Dobré odpoledne.

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Lisabonská smlouva není moc konkrétní v tom, jak silný má být europrezident, ví se jen, že má navenek reprezentovat Unii a řídit summity, je to podle vás dobře, že je pozice europrezidenta vymezena tak nejasně, neotvírá to prostor pro budoucí spory o pozici prezidenta Evropské unie? Pane Zahradile?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že ti vedoucí evropští státníci si nenechají žádného takzvaného evropského prezidenta přerůst přes hlavu a že stejně jako teď rozhoduje de facto pan Sarkozy, paní Merkelová a další hlavy národních států, bude tomu tak i v budoucnu a ono je dost nepřesné hovořit o evropském prezidentovi, ten člověk je, přesně řečeno, předsedou Evropské rady a jediný rozdíl oproti současnému stavu je, že tu funkci nebude vykonávat půl roku jako doposud, ale dva a půl roku, čili zas tak až moc se nezmění a hovořit v této souvislosti o evropském prezidentovi je trochu nadnesené.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Řekněme ovšem, že lépe to zní a přece jenom dva a půl roku - jeden člověk je stabilnější než každopůlroční střídání. Stejná otázka i pro Jana Březinu, vidíte to podobně, že by případně to neostré vymezení pozice mohlo problematizovat jeho pozici, když tedy budeme přesní, pozici předsedy Evropské rady?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě záleží na osobnosti toho dotyčného, ale rovněž tak souhlasím s tím, že hlavy ..., hlavy evropských zemí si nebudou nechat někoho rády přerůst přes hlavu a osobně si myslím, že to delší období opravdu přispěje k jakési větší stabilitě řízení Unie.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Shodujete se v tom, že jednotlivé státy, respektive jejich vedoucí představitelé si nebudou chtít vypěstovat konkurenta, jak tedy předseda Evropské rady má mít podle vás, jaké má mít pravomoce, pane Zahradile, aby to byla figura, která není zbytná?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Všimněte si, že ten nejvážnější kandidát, o kterém se hovoří, tedy Tony Blair, je v tuto chvíli již de facto bývalým politikem, on je bývalým předsedou britské vlády, on už není aktivním politikem a je to člověk, který se velmi pravděpodobně nebo zcela jistě do národní politiky už nikdy nevrátí, i pokud by byl tedy v tuto chvíli zvolen nebo ustaven tím předsedou Evropské rady, já si myslím, že ta tvorba kompetencí, ta bude probíhat za chodu, že to bude záležitost nějaké dohody toho člověka s těmi jednotlivými hlavami národních států, kam až ho vlastně nechají zajít, nebo jak mu ty otěže povolí, nebo popustí a že to bude velice zajímavá přetahovaná a já myslím, že to může prozradit mnohé o podstatě Evropské unie a o tom, jakým způsobem v ní probíhá boj o moc.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane Březino, vidíte to také tak, když budu parafrázovat slova Jana Zahradila, že svým způsobem půjde o ceremoniáře, protože v případě Tonyho Blaira už jde o člověka, který je vlastně mimo politiku, nemá ambice se do ní vrátit a jediné, s čím přichází, je tedy jeho dobré jméno z minulosti?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
No, na druhé straně, pokud jste se zmínil o těch, anebo v té reportáži byla zmínka o ostatních jménech, tak část z nich jsou dosud aktivní politikové, čili tady bych problém neviděl, na druhou stranu souhlasím, že to bude pro toho dotyčného i pro hlavy evropských zemí trošku průzkum bojem a že se budou tvořit vlastně nové zvyklosti, a to nejasné vymezení k tomu ten prostor skutečně dává.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Není to tedy vlastně na druhou stranu výhoda, že pokud přijde silná osobnost, tak ta silou, vahou své osobnosti dokáže svým způsobem vydupat tu pozici země a získat pro ni respekt? Jane Zahradile.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Pokud jde o konkrétně třeba Tonyho Blaira, tak já myslím, že v tomto případě by to určitě platilo, ale právě proto já jsem skoro přesvědčen, troufl bych si na to uzavírat sázky, že Tony Blair se prvním prezidentem Evropské unie nebo předsedou Evropské rady nestane, že to bude nějaké kompromisnější řešení, že to bude politik nějaké menší země a že to bude přesně ten typ člověka, který nebude přerůstat obrazně přes hlavu panu Sarkozymu, paní Merkelové a jiným těm evropským lídrům.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak zmiňme jména, která jsou ve hře, o Tonym Blairovi jsme mluvili, dále jsou to lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, nizozemský premiér Jan Peter Balkenende, bývalý finský premiér Paavo Lipponen, bývalý rakouský kancléř Wolfgang Schüssel a také někdejší irská prezidentka Mary Robinsonová, kdo z nich podle vás, Jane Březino, má největší šanci stát se tím předsedou Evropské rady?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Opravdu nemám křišťálovou kouli, já bych v tomto případě dokonce nevsadil ani na to, zda Blair bude, nebo nebude v této funkci a domnívám se, že dost velká část z nich jsou opravdu osobnosti velmi silné. To, to, to, že ta role nově nastoupivšího prezidenta Evropy, i když mnozí se tomu výrazu velmi brání, bude určená hodně tou osobností, to, to je zřejmé, čili těžko říct, kdo z těch ostatních by nějakou šanci měl, či neměl.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A typologicky, jak vlastně tuto silnou figuru v rámci Evropské unie, pokud bude tedy schválena Lisabonská smlouva, nějakým způsobem nagenerovat, protože nezapomínejme, že zde bude ještě šéf evropské diplomacie, aby to neproblematizovalo, pardon, vztahy mezi těmito oběma osobnostmi, jaké osobnostní rysy nebo politickou zkušenost by podle vás měl mít právě ten evropský prezident nebo předseda Evropské rady? Jane Zahradile.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Tak měl by to být něco, jak se říká, jako konsensus /nesrozumitelné/, tedy ten, kdo umí vybudovat a udržet konsensus a on nebude mít problémy jenom s těmi hlavami národních států, on bude mít problém v dělení kompetencí i s tou další funkcí, která už existuje, a to je předseda Evropské komise, to je v tuto chvíli pan Barroso a já mám pocit, alespoň z těch náznaků, které jsem teď zaznamenal poslední týdny, že pan Barroso už začíná být trochu nervózní, že by se tím předsedou Evropské rady mohla stát nějaká silná osobnost, která by vlastně s ním soutěžila, kdo tu Evropskou unii na tom mezinárodním poli bude ztělesňovat, čili bude to opravdu zajímavá tahanice a já si myslím, že jako studium nejrůznějších pochodů uvnitř Evropské unie to poslouží jako velmi dobrý studijní materiál.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak možná někdo napíše i diplomovou práci na toto téma, každopádně kandidáty na europrezidenty budou Evropské radě navrhovat jednotlivé vlády, koho by podle vás měla doporučit právě ta česká, Jane Březino?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Vůbec si netroufnu usoudit, koho tady z těchhle kandidátů by měla doporučit česká vláda, já mám samozřejmě, protože jsem tyto politiky zaznamenal, řekněme, v akci během předsednictví různých členských zemí, určité srovnání, čili já mohu prozradit jenom to, že osobně nejsem příliš velkým fanouškem Tonyho Blaira. Je to skvělá osobnost, člověk, který je vynikajícím řečníkem, výborně reaguje, ale podle mě během britského předsednictví tak trochu skutek utekl, a proto ..., já svého kandidáta osobního mám, to, to je pravda, ale pro mě to není Tony Blair.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A kdo to tedy je?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Já bych, no, nebudu, nebudu ani radit, ani podněcovat svoji vládu, ale není to, není to Tony Blair.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To jste řekl, ale kdo to tedy je, je to někdo už z těch jmenovaných?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, je to někdo z těch jmenovaných.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A můžete říct z jakého státu?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Tak kdybych řekl Lucembursko, tak už budu, už budu asi předurčovat příliš mnoho ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ale neřekl jste, takže si to budeme pouze domýšlet. A tip Jana Zahradila?

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Já myslím, že kdyby se česká vláda k něčemu takovému vůbec odhodlala, já bych jí to ani nedoporučoval, nemyslím si, že je to nutné jít s vlastním kandidátem, tak by to měl být někdo, kdo je umírněný, pokud jde o evropskou integraci a kdo pochází z takového státu, se kterým historicky nemáme žádnou zátěž, nebo nemáme žádné konfliktní vztahy, takže z toho mi vychází, že by to neměl být Rakušan, neměl by to být Lucemburčan, měl by to být někdo z těch ostatních zemí, myslím, že si lze představit reprezentanta Nizozemí, reprezentanta Irska, ještě jsem zapomněl dodat, že by bylo dobré, kdyby to byl někdo ze země podobné váhové kategorie, tedy počtu obyvatel a rozlohy, jako má Česká republika, protože ten by mohl mít větší pochopení pro potřeby malých a středně velkých členských zemí, takže ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Takže jsme skončili v Irsku, jestli to dobře chápu.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Finský, finský, finský kandidát, nizozemský kandidát, irská kandidátka, tam někde bych já upíral své zraky.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vějíř europoslance Jana Zahradila, svůj tip nabídl také europoslanec Jan Březina, pánové, děkujeme a na slyšenou.

Jan ZAHRADIL, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Na slyšenou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Je patnáct hodin dvacet minut a vy posloucháte Svět o třetí Rádia Česko.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP