úvod - média - rozhovory - Názory na volbu nových představitelů Evropské unie

Názory na volbu nových představitelů Evropské unie

ČRo 1 - Radiožurnál | 20.11.2009

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá volba nebo kompromis? Evropa si může vybrat, jaké hodnocení líp unese její nový prezident a ministryně zahraničních věcí. Funkce obsadili do této doby téměř neznámí politici. Dosavadní belgický premiér Herman van Rompuy a britská eurokomisařka baronka Catherine Ashtonová.

Dokážou dost důrazně prosazovat zájmy Unie, nebo jim k funkcím pomohla především právě nevýraznost? Zeptám se českých členů Evropského parlamentu, sociálního demokrata Libora Roučka, lidovce Jana Březiny a občanského demokrata Miroslava Ouzkého. Dobrý den, pánové. Nejdříve vy, pane Roučku. Dokáže podle vás Herman van Rompuy dostatečně reprezentovat Evropskou unii?

Libor ROUČEK, poslanec Evropského parlamentu /ČSSD/
--------------------
Já věřím, že dokáže. My v Evropské unii nemáme žádný superstát, čili i ten výběr není takový, jako například volba prezidenta Spojených států. Důraz se kladl na to, aby ten nový takzvaný prezident byl schopen hlavně hledat konsensus mezi 27 státy, a to, myslím, tady belgický ministerský předseda se velmi osvědčil v domácí Belgii, kde situace není jednoduchá, víme, jaké jsou spory mezi Vlámy, Valony a ti lidé, kteří ho navrhovali, koneckonců ti ministerští předsedové a byli to všichni ze všech 27 států, kteří ho potom schválili si myslí, že právě tyto kvality jsou důležité.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Březino, co vy osobně víte o dosavadním belgickém premiérovi? Je to opravdu tak nenápadný politik, bez velkého vlivu?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
To je hodnocení, ke kterému bych se nepřipojil. Je to především obratný politik, a to, že nevystupuje narcisistně a megalomanisticky, na což my jsme občas zvyklí jak z domácích, tak i některých evropských vod, tak není diskvalifikující, naopak. Myslím si, že o něj Belgičané velmi neochotně přijdou a není to někdo, koho vlastně nějaká vláda odkládá na vlivné místo do Bruselu. Je to politik, který si myslím, že nás pozitivně překvapí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z čeho usuzujete, že je to obratný politik, jak jste řekl?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že se můžu připojit ke  kolegovi Roučkovi, který hodnotí jeho působení mezi poněkud rozhašteřenými Vlámy a Valony a jemu se tu situaci daří dostávat pod kontrolu a myslím si, že má velké vyjednávací schopnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Ouzký, měl by být nebo neměl by být v čele Evropské unie přece jen někdo výraznější, kdo reprezentuje větší zemi, má větší mezinárodní renomé?

Miroslav OUZKÝ, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Vy jste v úvodním slově řekla, že to je zřejmě výraz kompromisu a kompromis a konsensus jsou základní slova současné evropské politiky. Teď neříkám, zdali je to dobře nebo špatně. Když se podíváte na obě jména, tak opravdu pro mě to vyjadřuje maximální snahu po hledání shody, to jednak té genderové, té vyváženosti pohlaví, žena a muž, řekněme, k tomu křesťanský demokrat a socialistka, takže politické vyvážení, možná také by se tam dalo říct pohled mezi Británií, která není příliš centristická a Belgií, která se bere zase jako federalistický nebo profederalistický stát, jenom bych řekl, že se trochu při tom výběru zapomnělo na hledání konsensu mezi starými a novými členskými zeměmi, na nás se pořád ještě trochu zapomíná. Já si myslím, že opravdu volba belgického premiéra byla volbou mezi politikem a schopným úředníkem a jak zde kolegové řekli, on je skutečně schopný a obratný politik, ale řekl bych v tom úřednickém smyslu slova a to mně osobně a jsem přesvědčen, že i ODS vyhovuje více, když bych měl porovnávat s dalším kandidátem Blairem, ten je tak výraznou osobností, že by se jistě snažil...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Strhnout na sebe víc pozornosti.

Miroslav OUZKÝ, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Ano.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Březino, na adresu Catherine Ashtonové se snáší větší kritika, alespoň soudě podle pohledu do internetových a novinových komentářů. Údajně je to skutečně nevýrazná politička bez zahraničních zkušeností. Nejmenovaný evropský diplomat dokonce řekl, že na úkor toho, že Unie chce mít v čele ženu, přišla o možnost využít tuto funkci. Co vy na to?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Já jednak zareaguju i na kolegu Ouzkého, protože si nemyslím a buďme spravedliví, že Unie na nové členské země zapomněla, protože předsedou parlamentu je náš kolega Jerzy Buzek.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A k mé otázce?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
A k té otázce, pro mě je rovněž méně výrazná a navíc já /špatný signál/ o Britku, to znamená, že jde o trošku globálnější pohled na věci, který Britové obvykle mívají, na druhé straně jsem pozoroval poněkud znepokojivé věci, které uplatňovala ve své poměrně krátké funkci komisařky, myslím si, že smlouva s Koreou, prosazování /špatný signál/.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Haló?

Jan BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu /KDU-ČSL/
--------------------
Je věcí, kdy ona podle mě spíš...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já mám pocit, že nám pan poslanec Březina vypadl. Já v tuto chvíli děkuji za jeho vstup do dnešních Ozvěn dne a obrátím se na poslance Libora Roučka ze sociální demokracie. Pane poslanče, ta otázka je nasnadě, Catherine Ashtonová dokáže podle vás přispět Evropské unii, co se týká dalšího rozšiřování, to bude asi jedna z jejích hlavních rolí ve funkci ministryně zahraničí.

Libor ROUČEK, poslanec Evropského parlamentu /ČSSD/
--------------------
Já věřím, že Catherine Ashtonová dokáže přispět nejenom k dalšímu rozšiřování, ale vůbec k formulování prosazování zahraniční politiky. Ano, zase je pravda, že Catherine Ashtonová nemá třeba takové zkušenosti, jako má její britský kolega David Miliband, který byl také jedním z kandidátů. Ale Catherine Ashtonová je komisařkou, má na starosti zahraniční obchod a v té kapacitě nebo v té funkci té komisařky samozřejmě vyjednávala nejenom s Koreou, ale s Čínou, s Indií, s Ruskem, se Spojenými státy, čili si myslím, že není férové říkat, ona nemá prostě žádné zahraniční zkušenosti. A pokud jde kolega Březina to tady říkal, ano, Británie má velmi globální pohled na zahraniční politiku, zkušenosti, ten pohled je pragmatický, čili já věřím, že tato dáma se v té funkci osvědčí a jako první vlastně ministryně zahraničí Evropské unie že bude úspěšná a s ní celá Evropská unie.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče, děkuji i vám za váš čas, na shledanou a obracím se ještě na poslance za ODS Miroslava Ouzkého, aby mi řekl, co si on myslí o Catherine Ashtonové? Jestli je podle něj schopná skutečně důrazně a ve velké míře reprezentovat Evropskou unii tam, kde bude třeba, s její zkušeností, o které se pochybuje?

Miroslav OUZKÝ, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Takhle. Jsem přesvědčen, že ona elementární zkušenost s politickým vyjednáváním má, jelikož mojí vizí rozhodně není mít nějakého zase řeknu supersilného politika v pozici ministra zahraničí, který se nebude příliš ptát členských států na to, jak má zahraniční politiku tvořit a vahou své osobnosti na sebe bude strhávat tu pozornost. To je totéž, co jsem říkal o kandidátu Blairovi. Tak já jsem s tímto výsledkem v podstatě spokojen. Určitě vyjednávací schopnosti má, zkušenost s administrativou Evropské unie ze svého předchozího působení také, takže já bych řekl, nemám k tomu co dodat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je názor europoslance za ODS Miroslava Ouzkého, kterému také děkuji. Na shledanou.

Miroslav OUZKÝ, poslanec Evropského parlamentu /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A do Dijonu zdravím politologa Lukáše Macka. Dobrý den.

Lukáš MACEK, politolog
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Macku, co podle vás znamenají dosud neznámá jména Herman van Rompuy a Catherine Ashtonová pro Evropskou unii? Dá se jejich volba označit za typicky evropskou plichtu, to je v uvozovkách, cituji jeden z internetových komentářů.

Lukáš MACEK, politolog
--------------------
Do určité míry ano, na druhou stranu myslím si, že je hodně těch negativních reakcí spojeno také s neadekvátními očekáváními, která již byla vytvořena třeba tím, že se mediálně běžně užívaly výrazy jako třeba prezident Evropské unie, samozřejmě ta funkce, o kterou se jednalo, předseda Evropské rady, je trošku něco jiného, respektive není fér srovnávat tu funkci s předsedou, s prezidentem například Spojených států nebo tak něco podobného. Na druhou stranu je pravda, že zkrátka jako už to často bývá v Evropské unii, silní kandidáti se vzájemně takříkajíc vybili a došlo ke kompromisním kandidátům, jejichž hlavní kvalitou je, že nikomu nevadí, což nemusí nutně znamenat, že potom v té funkci budou špatní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Macku, myslíte si, že je vlastně jedno, kdo by obsadil funkci především tedy evropského prezidenta vzhledem ke kompetencím, kterými bude tato funkce disponovat?

Lukáš MACEK, politolog
--------------------
Jedno to určitě není. Já myslím, že od té funkce lze legitimně očekávat dvě věci. Jednou je, aby to byl člověk, který bude účinně pomáhat tomu, aby se špičky členských států byly schopné dohodnout, aby tedy vznikal konsensus v rámci Evropské unie i ve složitých otázkách třeba týkajících se zahraniční politiky. Tady si myslím, že oba dva zvolení politici by mohli být právě tím, že to nejsou žádné velké primadony, právě že to nejsou lidé, kteří by  měli už nějaké nevyřízené účty s někým, tak si myslím, že by v této funkci mohli naopak nebo v této roli naopak uspět. Je tam druhá dimenze, co znamená dodat Evropské unii určitou viditelnost trošku, určité charisma, abych tak řekl, aby nepůsobila, aby ty evropské instituce nepůsobily tak technokraticky, tak nečitelně, tady si myslím, že sázka na v podstatě neznámé a ne příliš výrazné dva politiky je spíše tedy poměrně hluboko pod potenciálem té funkce.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Odhaduje politolog z Dijonu Lukáš Macek, kterému děkuji za jeho odpovědi a přeji hezký zbytek dne. Na shledanou.

Lukáš MACEK, politolog
--------------------
Já děkuji vám, na shledanou.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP