úvod - média - rozhovory - Fungování Evropského parlamentu pohledem Evžena Tošenovského a Jana Březiny

Fungování  Evropského  parlamentu  pohledem  Evžena Tošenovského a Jana Březiny

ČT 1 | 5.12.2009

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
videoOba byli ve svých krajích hejtmany, oba se už pokusili dostat do nejvyššího vedení svých politických stran. Teď je oba spojuje kariéra europoslance. Zatímco Jan Březina už do Evropského parlamentu dojíždí druhé volební období, Evžen Tošenovský v něm strávil zatím sotva několik měsíců.

A jak to tam vlastně vypadá? Jsou europoslanci jen vysloužilí politici užívající si vytoužený důchod, nebo je Evropský parlament jen další krok k pomyslnému politickému vrcholu? A co vlastně europoslanci dělají? Ve Štrasburku natáčel Aleš Gongol:

video Jak pracuje europoslanec v Brusselu


Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Střídavě patřil v minulosti Německu nebo Francii, po druhé světové válce se stal Štrasburk symbolem usmíření mezi oběma národy. Od roku 1949 sem postupně míří významné evropské instituce a od roku 1952 tu zasedá Evropský parlament. Jaká je vlastně volební matematika jediného přímo voleného orgánu Evropské unie? Půl miliardy lidí sem posílá na pět let sedm set třicet šest svých zástupců z každé členské země v odpovídajícím poměru k počtu obyvatel. Zájmy České republiky v něm v současnosti hájí dvaadvacet europoslanců, dva z nich přímo z našeho regionu. Evžen Tošenovský i Jan Březina kývli na naši nabídku a nechali nás s nimi strávit jeden poslanecký den. To je náš, naše kancelář.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Já na začátku jsem trefil tak z garáže do kanceláře a na to svoje místo, jo. Třeba do jídelny, to jsem vždycky s někým musel jít, protože jsem se neuměl vrátit, jo, z toho. A to, že bych se úplně orientoval, to teda asi jako, ale tady všichni jako bloudí.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Čili dá se říct, že vlastně jako každý poslanec má určité prostory tady?

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Každý má úplně stejné. Běží všechno v televizi, to jako je v přímém přenosu se všemi jazykovými mutacemi, takže to je, člověk ví, co se odehrává. Buď je člověk přímo v místnosti, anebo během parlamentu to, co není vidět a to, co vypadá, že tam na parlamentu není, probíhají výbory, probíhají kluby. Jenom to, co se nám nalije do mailů toho parlamentního, tak to kolegové, já už to třeba nestíhám moc číst a dávají mi, tohle musíte přečíst, tohle musíte přečíst. To nejde, to je ohromná lavina věcí. Musíte vždycky do jedničky, musíte vždycky přijít tady a pak se dostanete všude jinde. A tady odsaď, když se tady podíváte, jo, tak tohle je vlastně klíčový bod tohodle celého baráku, který nakreslil pan architekt a do jednotlivých věží, do toho North a South vyjíždí tady tyhle výtahy, jo, jinak se tam nedostanete. Tady sedím já, tady sedí pan /nesrozumitelné/, britský zástupce a /nesrozumitelné/, to je Litva, Lotyšsko. Každá ta frakce dostává přidělený počet minut a ten, o ten se nějak podělí. To složité na tom je to, že člověk, když vystupuje k věci, není to jenom obecně, protože tady se dá vystoupit i k obecné, obecné věci. Když je to k té konkrétní věci a dostanete dvě minuty, tak nevíce, co se odehrávalo předtím a máte na cvičeno na dvě minuty. Proto to všichni čtou, protože jak uplynou dvě minuty, tak vás odřežou. Při tom ohromném množství sedm set třicet poslanců a k tomu asistenti, takže to je gigantické, tak je překvapivé, jak to funguje. Teďka je klub ODS, který se schází vždy před nějakým hlasováním a před jednáním frakce, abychom měli svůj pohled na věc a abychom nemuseli využívat těch oficiálních prostor, tak využíváme našich kanceláří. Tak, pánové, Česká televize, chovejte se slušně. Já se posadím někde k vám. Já někam zapadnu.

/ Reportáž_Debata k hlasování o plošném označení pneumatik podle palivové účinnosti v zemích EU /

osoba
--------------------
My bychom byli rádi, kdy /nesrozumitelné/ mohla hlasovat proti tomuto návrhu. Cítil jsem tam značné.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Oni chtějí s tímto sehrát.

osoba
--------------------
Oni chtějí environment, oni to vidí jako, tak tam si myslím, že ale můžeme ustoupit, že můžeme hlasovat s nima.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
To je totiž tak, že /nesrozumitelné/ to nevidí jako nějaký zásadní problém. Já si myslím, že to docela problém nastane, až budou všechny ty zkušebny a všechno, tak se to samozřejmě objeví v ceně.

/ Konec reportáže /

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Právě teď jsme svědky jednání českých europoslanců napříč politickými stranami přímo v budově Evropského parlamentu během přestávky jednání pléna.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
V tom předcházejícím období se jednou sešli podle nějakých historických záznamů, ale pak už nikdy víckrát. My jsme se rozhodli, že tedy pozveme všechny poslance za Českou republiku na takovéto společné sezení, říci, co, jak bychom postupovali ve věcech, které se dotýkají velmi úzce České republiky a máme víceméně stejný názor. Určité napětí nebo nějaký rozdíly jsou i tady, to je pochopitelná, tam Česká republika je v nás a my jsme součástí toho, té politické scény, na druhé straně všichni si velmi dobře uvědomujeme, že tady zastupujeme Českou republiku. Tady totiž je skutečně zvykem, když někdo vystupuje, tak brání ten svůj, tu svoji národní identitu a nepřenášejí se války na půdu parlamentu. To jako vzbuzuje spíš údiv. Já jenom zajdu říct, že tam na chvíli přijdete, ať, jo, ať nejsou překvapení.

člen nově vzniklé frakce Evropských konzervativců a reformistů
--------------------
Natáčejí nás, tvařme se tedy velmi soustředěně, ať to vypadá, že tvrdě pracujeme.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Těmito slovy zlehčovali naši přítomnost předáci nově vzniklé frakce Evropských konzervativců a reformistů v úvodu svého jednání. Tématem byla hlavně strategie při hlasování pro následující den. Pozdě večer ještě potkáváme na chodbách Evropského parlamentu budoucího českého eurokomisaře. A pomalu se začínáme chystat na další dlouhý den. Tentokrát s Janem Březinou.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já zachovávám zvyky z totalitního režimu a vstávám brzo. Vyplácí se to, protože tady, když přijdu do kanceláře v sedm hodin, tak vlastně děsím uklízeče, ale dá mi to dvě hodiny naprosto volného času, kdy mne nikdo neruší a kdy udělám podstatnou část pracovního výkonu dne. To je pan /nesrozumitelné/ a ten zná všechny lidi v parlamentu jménem ...

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Což je skoro osm set lidí.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Což je skoro osm set lidí. A vlastně tváře plus jména, to je zajímavé. Tak já jsem se pro změnu naučil jeho jméno. Když jsem přišel tady do toho Evropského parlamentu, tak jsem propadl beznaději a vzpomněl jsem si na Kafkův zámek a na ..., a když jsem se tady prostě procházel po chodbách, tak i taková naše regionální legenda Sirotek v Radhošti mne nějak tak napadla. Teď se blížíme k mé kanceláři. Kdyby sem přišla má žena a viděla ten nesoulad a nelad věcí, tak by mi asi vyčinila. Úplně nejdůležitější, co tady člověk musí udělat hned v úvodu, je sehnat si dobrej tým, protože jinak prostě to se nedá zvládat. První takový náraz, byl náraz politické kultury, protože u nás je král ten, kdo pošlape toho druhého se sto jedna hlasy, poskáče po něm a vítězně zapěje píseň. Kdežto tady je to ten, kdo dokáže dát dohromady nějaký konsensus. Toto je moje místo, tady sedí naše frakce a je to, řekněme, z toho pohledu předsedajícího, tak jak je to klasicky zprava doleva. Já jsem byl prvním tématem zděšen. Byl problém žraloka bílého někde u Austrálie, který v té době sežral víc Australanů a Australané požádali o jeho odlov, čemuž sněmovna tady nevyhověla jako za Evropu. A protože nebylo vyhověno tomu odlovu žraloka bílého lidožravého, tak druhá část sněmovny se urazila a vetovala zákon na ochranu lva berberského při převážení. No a já jsem to všechno sledoval s velkým zděšením a říkal jsem si: "No, potěš pánbůh, to bude teda, to bude pět let." Ale naštěstí to byl z hlediska vystoupení a těch, řekněme kuriozit, to byl ten nejkurióznější den v tom parlamentu a pak už následovaly, zaplať bůh, rozumná témata. Jsou případy, kdy moje frakce hlasuje pro, ale protože si myslím, že třeba zájem České republiky není zrovna to, pro co hlasujeme, tak hlasuji podle toho, jak si myslím, že je to výhodné pro můj volební obvod. Teď jedeme do prvního patra, jedeme do místnosti S1.5, kde probíhá výbor ITRE. To je průmysl, energetika a věda a výzkum. Je to velmi vlivný výbor, protože v minulém volebním období postupně, řekněme, nabyl na vlivu tím, že pod něj spadly otázky energetické, které samy o sobě se staly do značné míry určujícími. To znamená, že minule jsem se do výboru ITRE dostal poměrně snadno, teď už jsem musel vynaložit dost velké úsilí na to, abych se tam dostal.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Za několik minut začíná jednání největší frakce v Evropském parlamentu Evropské lidové strany. Její barvy hájí i europoslanci KDU-ČSL, včetně Jana Březiny.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Toto je každodenní mítink, protože vlastně na tom setkání se dolaďují poslední pozice k hlasovaným záležitostem zítra.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Večer se Evžen Tošenovský i Jan Březina potkávají. Na večeři do restaurace sídlící přímo v Evropském parlamentu je pozval evropský ředitel společnosti ArcelorMittal. A o co důležitému zaměstnavateli a zároveň dominantnímu znečišťovali v Moravskoslezském kraji ve Štrasburku šlo? Máme se bát utajených her vysokých manažerů a politiků za našimi zády?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Naprosto transparentně, to znamená, tady jsou, řekněme, záležitosti, které se týkají obchodování s emisemi, povolenky, které bude muset jednoho dne ArcelorMittal nakupovat na množství vypouštěného CO2. Čili to asi tu firmu bude dosti zajímat.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Myslím si, že je to docela důležité, aby oni prezentovali, co vlastně chtějí dál, jak se dál chtějí angažovat na českém trhu. Takových setkání probíhá celá řada. Ti poslanci dostávají informace a sami si z toho musí vybrat.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Evropský parlament má dvě oficiální sídla, ve Štrasburku a v Bruselu. Neustálé stěhování lidí a dokumentů stojí evropské daňové poplatníky každoročně přes dvě stě miliónů eur.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Když se budete bavit skoro se všemi poslanci, tak vám řeknou, že to je hloupost. Údajně i proběhlo nějaké hlasování. Jenomže to má ten rozměr, kdy se za tohle platí z hlediska historického, dohod mezi Francií, Německem.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud někdo nenabídne Francouzům instituci, která by sídlila v těchto prostorách a byla by dostatečně prestižní, nevěřím tomu, že bude Štrasburk zrušen.

Jaume DUCH, mluvčí Evropského parlamentu
--------------------
Ta cena za přesun do Štrasburku je devadesát miliónů. Musíme počítat s tím, že by parlament stejně zasedal v Bruselu, což by samozřejmě také něco stálo. Těch dvě stě miliónů, které se často uvádí, s tímto nepočítá.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Vím, že to má samozřejmě ten nádech, že to je na naše poměry vysoká částka, což já vnímám a vím velmi dobře, že to tak je, na druhé straně, žijeme v prostředí, které je zase jiné, než je to naše.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Je to zas na druhé straně částečně vykoupeno tím způsobem života, který vedeme a ať si ta letiště vyzkouší taky každý, kdo pochybuje o tom, jestli je anebo není to či ono oprávněné.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
To, že u nás se to srovnává s platem toho či onoho, zase nesrovnává se to s tím, že asistent dostává jenom ten plat a nikdo se ho neptá, jak přijede do Bruselu. Já sám se ho neptám. Jak musí každý týden do toho Bruselu přijet, jak tam žije, protože to on si platí všechno ze svého platu.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud lidé z médií nebudou mít přehled o tom, co se tady děje a pokud budou schopni se zeptat jedině na otázku, kolik vyděláváme a jaké jsou odměny našich asistentů, tak je to smutný obraz toho, že vlastně jejich kvalifikace nestačí na nic jiného. Tady se opravdu jedná o hodně věcech, které ovlivňují naše obyvatele opravdu podstatně a šedesát až sedmdesát procent legislativy je předurčeno tímto parlamentem a měli bychom tady za svoje zájmy nějakým způsobem lobbovat. A toto náš stát bohužel ještě neumí. My jsme ještě, ačkoliv jsme v Evropské unii, v podstatné míře nevystrčili nos z české kotliny.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Pro mne je to i učení pohledu trochu zvenčí na Českou republiku, protože my skutečně máme trošku takový ten pohled příliš toho lokálního zápasu. Já si troufám říct, že z vedení ODS toho o tom dění tady v Evropském parlamentu z pohledu členů a lidí moc není, a o tom se my bavíme, že to musíme změnit. To je určitá chyba, která tady je.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Co je jako pravda a co je nám vyčítáno, je, že v případě, že se třeba protievropsky vyjádří anebo postaví Irsko, tak se řekne proč. Řekne se ´neschválili jsme Lisabonskou smlouvu, protože nám vadí za b), za c), za d)´. Každý ví, co Irům vadí. U nás je nejhorší to, že máme k mnoha věcem, vydáváme zmatené signály a nikdo v podstatě neví, o co nám jde.

Evžen TOŠENOVSKÝ, europoslanec /ODS/
--------------------
Tady to nikdo neprožíval tak dramaticky, jak jsme to prožívali, co si o nám budou myslet v tom Bruselu? Mnoho lidí se mne ptalo na ulici. A tady ten Brusel je zvyklý na to, že někdo se chová jinak. To nebyla žádná katastrofa, neztráceli jsme žádné body, nebyli jsme žádní takoví ti ořezánci, někdo poslední být musel.

Eva HRNČÍŘOVÁ, bruselská zpravodajka České televize
--------------------
Myslím si, že Češi umí na rozdíl od řady jiných národů hodně dobře improvizovat. A to, že jim právě pomáhá v těch nejistých situacích, protože to prostě udělají tak, jak to zrovna jde.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Po čtyřech dnech jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku končí. V budově se zastaví voda, vypne klimatizace a všichni se vydají na cestu do Bruselu. Všechno tu ožije znovu za měsíc.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP