úvod - média - rozhovory - Směrnici o pozdních platbách projednají v Evropském parlamentu

Směrnici o pozdních platbách projednají v Evr. parl.

ČRo Rádio Česko | 26.1.2010

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Platí stát za objednané a odvedené práce firmám pozdě? Pokud nezaplatí do 30 dnů, mohl by napříště dostat pětiprocentní sankci. Pevnou dobu splatnosti faktur pro státní instituce i pětiprocentní sankci z celkového objemu zpožděné platby chce prosadit Evropská unie.

A v těchto dnech směrnici o pozdních platbách projednávají výbory Evropského parlamentu. Kritici návrhu říkají, že je to nejjistější cesta, jak dál prohloubit schodky národních rozpočtů. O názor teď požádáme dva z českých europoslanců, Oldřicha Vlasáka z ODS, jinak také předsedu Svazu měst a obcí České republiky. Pěkné odpoledne.

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
Pěkné odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A také Jana Březinu z KDU-ČSL. I vám dobrý den.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane Vlasáku, začněme u vás. Svaz měst a obcí už vyjádřil svůj nesouhlas s navrhovanou směrnicí. Nesouhlasí také váš stranický kolega Edvard Kožušník. Znamená to tedy, že pravá strana spektra v Evropském parlamentu bude jednoznačně proti?

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
Ano, v takovém to znění směrnice se musíme postavit proti. To neznamená ale, že bychom nechtěli bojovat proti pozdním platbám. Ale znerovnoprávňovat veřejnou správu, to znamená stát a třeba municipality anebo muzea, divadla a zdravotnická zařízení oproti soukromým subjektům, to je nefér a proti tomu se musíme postavit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jak to tedy zařídit, aby to fér bylo a zároveň, aby tedy skutečně státy neplatily pozdě.

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
My se domníváme, že ta směrnice mimochodem, která má číslo 2 035 a je platná z roku 2002, tak by se měla dodržovat, to je první věc, čili závazky by měl každý platit včas, a na to máme nástroje, a pakliže chceme jiné splatnosti, tak si to každý v současné době již může dohodnout v tom daném kontraktu. K tomu není potřeba zavádět směrnici novou a znerovnoprávňovat vlastně pozici veřejné správy vůči ostatním soukromým subjektům.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane europoslanče Březino, nejdříve váš obecný pohled na novou směrnici, ano, nebo ne?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě ta směrnice je v dobrém směru, protože platební morálka by se měla držet, na druhé straně souhlasím s tím, že znevýhodňuje veřejnou správu, a to je špatně. Myslím si, že v tom je, já jenom, abych to přiblížil. Pokud jste dlužník a zaplatíte za fakturu 31. den po jejím vydání, tak kromě toho, že jste vystaven sankčním úrokům jako každý dlužník, kromě toho, že máte nárok na paušál za vymáhání té dlužné částky, tak vám automaticky 31. dnem naskakuje 5 procent z dlužné částky jako sankce, a to jenom, pokud si to promítneme, může opravdu těžce dopadnout na veřejné rozpočty, protože leckdy prostě není vinou těch organizací, například nemocnic zřizovaných veřejnými subjekty, že nedostanou zavčas platby ze zdravotního pojištění a podobně. A obecné, v obecném principu je to opravdu znerovnoprávnění dlužníka. Čili ten, ta cesta, pokud jste se ptal na to pozitivní, kudy z toho ven, tak by mohla být větší důraz na rychlost řízení při vymáhání těch úroků tak, aby věřitelé měli zájem úroky za opožděné platby vymáhat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Europoslanec Edvard Kožušník také upozornil, že Unie zcela standardně uplatňuje při proplácení evropských projektů samosprávě lhůtu 90 dnů. Dostává tak samosprávu do platební neschopnosti. Návrh směrnice však povinnost Unie platit samosprávným orgánům ve třicetidenní lhůtě nezavádí. Byl byste tedy pro, aby případně, pokud by byla prosazena přísnější úprava, tak se týkala i Evropské unie a jejích plateb při projektech, které spolufinancuje, pane Březino?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, protože pokud to chceme, tak nemůžeme víno pít a vodu kázat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A když se obrátím na vás, pane Vlasáku, tak myslí směrnice se stejnými sankcemi také na města a obce, protože zatím jsme byli na té úrovni států.

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
Tak pokud já čtu výklad této směrnice, tak se nejedná pouze o stát, ale týká se to veřejné správy, to znamená, týká se to samozřejmě i obcí a měst, a tady musím souhlasit s kolegou Březinou, že se obce třeba dostávají do druhotné platební neschopnosti právě proto, že třeba evropské projekty jsou financovány s daleko delší dobou splatnosti, pak je potřeba říci, že spoustu těch dotací dostávají municipality od státu, a tady opět ten stát je vlastně největším dlužníkem jako takovým, to znamená, zpětně bychom se dostali do velkého kolečka, a pakliže by se proplácely veškeré tyto, tyto platby, tak by se ten stát opravdu dostal do velmi těžké situace. Uvědomme si, že ročně se realizují veřejné zakázky v objemu zhruba 750 miliard korun, čili to se jedná o obrovské peníze.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy při možném přijetí té směrnice by zde bylo riziko, že by se řada projektů neuskutečnila právě kvůli tomuto problému s pozdním splácením?

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
Máte naprosto pravdu. Vedlo by to k větší obezřetnosti. A někdy i k odkladu některých plánovaných investic. Anebo samozřejmě pakliže by si ty subjekty chtěly ty prostředky získat, tak by si musely krátce půjčovat finanční prostředky a samozřejmě to je velký problém. Není třeba to tak velký problém u států nebo u velkých obcí a měst, ale u malých subjektů, ty ty krátkodobé půjčky získávají velmi draze a velmi složitě.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pan europoslanec Vlasák už ve své první odpovědi říkal, že není nezbytné nějakým způsobem zpřísňovat, stačí vymáhat v současnosti platnou legislativu. Díváte se na to i vy podobně, pane Březino, protože i podle kritika návrhu změna europoslance Edvarda Kožušníka se dosavadní regulace, která přikazovala podnikům a veřejné správě platit včas faktury, ukázala jako zcela neúčinná, a proto tedy komise přichází s oním návrhem, jak toto regulatorní opatření zpřísnit. Je ovšem skutečně toto směrniční zpřísnění na místě, nebo by bylo na místě nejdříve využívat té platné legislativy?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě využívat té platné legislativy, ovšem s důrazem, jak už jsem jednou říkal, na tu rychlost řízení. To řešení podle mě není už v oblasti legislativní, ale je spíš v oblasti technické, to znamená v oblasti rychlosti uplatnění toho nároku na, dejme tomu, úrok toho dlužného, z dlužné faktury a podobně. Takže pokud tyto procesy zjednodušíme, a to je procesní záležitost, to není ani legislativní věc, tak bychom mohli dosáhnout toho, že sám věřitel se postará o ten tlak na toho dlužníka.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A nebylo by přijetí směrnice v tuto dobu, když se stále řada států potýká s důsledky hospodářské krize, naprosto kontraproduktivní, protože těch peněz prostě není nazbyt, pane Vlasáku.

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
Tak já bych chtěl říci, že v dobách té krize právě ta Unie má ty prostředky připraveny, čili je to takový záchytný bod. Mělo by tedy dojít k zjednodušení, k větší transparentnosti, k tomu, aby se snížila ta lhůta proplácení právě například těch projektů z Evropské unie, pro to bychom rozhodně byli, ale přikazovat to touto směrnicí, to mi připadá opravdu zbytečné. Představte si jenom té agendy a byrokracie, která by mohla být. A pak je potřeba zmínit ještě jednu věc. Mnoho těch subjektů by vůbec vlastně o nějakou tu škodu potom se nehlásila, protože chtějí mít dobré vztahy třeba s municipalitami, se státem, čili opět by na to vlastně doplatily ty menší subjekty, které mají velké problémy s tím sehnat si právníka nebo adekvátní finance.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká europoslanec z ODS, také předseda Svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák. Vy jste chtěl ještě něco dodat, pane Březino?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
No, já jsem chtěl dodat jednu takovou základní věc, že ta asymetrie v tom vztahu dodavatel - odběratel není jenom věcí veřejné správy, to je i věcí firem větších vůči malým subdodavatelům a podobně. Čili to je obecnější jev, než že by pouze veřejná správa byla tím hříšníkem. Navíc z těch podkladů k té legislativě to ani není na první pohled patrné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dodává europoslanec z řad KDU-ČSL Jan Březina. Pánové, oběma děkujeme a na slyšenou.

Oldřich VLASÁK, europoslanec /ODS/, předseda Svazu měst a obcí ČR
--------------------
Na shledanou.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Na slyšenou.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP