úvod - média - rozhovory - „Někteří experti se jen dobře živí“

„Někteří experti se jen dobře živí“

Mladá fronta DNES | 8.4.2010

Krize a Morava
OLOMOUC - Krize a Morava je seriál MF DNES, v němž odborníci z Olomouckého kraje pojmenovávají místní ekonomické problémy a hledají možnosti, jak z hospodářské krize v nejbližší době ven. V posledním díle odpovídá europoslanec Jan Březina.


* Kdy podle Vás krize skončí?

Můj názor je, že ještě nemusíme být z nejhoršího venku. Oživení bude asi velmi pozvolné.

* Změnil se v něčem váš pohled na krizi po roce jejího trvání?

Nezměnil se můj názor na to, co krizi způsobilo, tj. chamtivost bankéřů spolu s nezodpovědností politiků. Jejich víra v to, že finančními spekulacemi, které udělaly z finančních trhů gambling v globálním kasinu, je možno vytvořit skutečné hodnoty, byla lichá. Ukázalo se, že to není možné. Na co se můj názor radikálně změnil, je role expertů makroekonomů, z nichž někteří dosud předstírají, že jejich věda je použitelná pro předpovědi a dodnes se tímto způsobem živí.

* Co se v boji s krizí udělalominulý rok dobře a co špatně?

Ani to nelze poctivě hodnotit. Jako příklad uvedu Obamovo keynesiánské nalití obrovských prostředků do ekonomiky USA. Zdá se, že to pro daný okamžik zafungovalo, ale zatím nikdo neví, zda tento impuls byl dostatečně velký pro nastartování růstu. Za jednoznačně pozitivní považuji ale to, že se podařilo zabránit protekcionismu, ke kterému měl zpočátku sklony i Obama. Jeho plánovaná kampaň Buy American by rozhodně krizi zhoršila.

* Jaké prostředky na zmenšení dopadu krize a oživení ekonomiky by měly nastoupit nyní nebo v dohledné době?

V celých dějinách lidstva je to vždy jen rozvoj vzdělanosti, budování infrastruktury a podpora podnikavosti a vlastní aktivity lidí, které mohou stát dovést k úspěchu. Stát jim ale nesmí překážet víc, než nezbytně musí. Všem politikům typu krále Ubu, jejichž častá věta zní „Dejte sem všechny finance...“, bych zopakoval myšlenku z knihy Kmen Andromeda: „Inteligentní parazit nezabíjí svého hostitele.“

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Morava

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP