úvod - média - rozhovory - Nový návrh evropské zemědělské politiky má odstranit diskriminaci nových členských států

Nový návrh evropské zemědělské politiky má odstranit diskriminaci nových členských států

19.11.2010 | ČRo 1 - Radiožurnál

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Evropská komise dnes zveřejnila návrh společné zemědělské politiky po roce 2013. Návrh počítá s ukončením současného systému dotací, který zvýhodňuje zemědělce ze starých členských zemí. Ani za 3 roky ale nevznikne jednotná sazba dotací.

Všichni zemědělci by měli mít nárok na určitou minimální platbu, přičemž vyšší dotace by měli získat ekologicky hospodařící farmáři. Návrh naopak zavádí stropy pro platby zemědělským velkopodnikům. Ve spojení jsme se teď s europoslancem za KDU-ČSL Janem Březinou, dobrý večer.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Pane Březino, je podle vašeho názoru ten navrhovaný systém spravedlivější než ten současný?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Tak je to krok ke spravedlivějšímu systému, ale ještě zdaleka nevidíme jeho konkrétní obrysy. Jenom sužuje určitý prostor, ve kterém se dosud zemědělská reforma pohybovala. Samozřejmě krok k té spravedlnosti ve výši plateb je pozitivní. Na druhou stranu právě to omezení plateb větším farmám je dosti těžká rána pro Českou republiku. To není jenom otázka zemědělců. Uvědomme si, že pokud by naši zemědělci ve větších farmách měli nižší platy na hektar, tak jsou automaticky méně konkurenceschopní vůči svým západoevropským kolegům. Myslím si, že naši zemědělci by měli mluvit jedním hlasem. A hlas, který jsem zaslechl z Asociace soukromých zemědělců nebo tedy zaregistroval reakci, je velmi krátkozraký. Myslím si, že se tady ve skutečnosti jedná opravdu o našeho českého spotřebitele, nikoli jenom o naše zemědělce.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Jestliže ty dotace budou ale jaksi na stejné úrovni pro všechny zemědělce v celé Evropské unii, jak to může poškodit velké zemědělské podniky právě u nás?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud by samozřejmě dotace byly na úplně stejné úrovni, tak to může naše zemědělce "poškodit" v tom, že samozřejmě tak jako my máme relativně výhodu proti nákladům vůči zemědělcům ve Francii nebo v Německu, kde samozřejmě je cena práce, cena půdy a podobně jiná než u nás, tak si uvědomme, že jsou i země, které mají ještě větší konkurenční výhodu v tomto směru vůči nám. To znamená, pokud by se posílili nadměrně kolegové zemědělce v Bulharsku nebo v Rumunsku velkými platbami, tak by se automaticky stali konkurenceschopnější než my.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Jistě, ale potom tedy nemá moc smysl hovořit o spravedlnosti toho systému, protože vždycky někdo bude jaksi vzhledem právě k těm rozdílným cenám práce a půdy a tak podobně, vždycky bude někdo znevýhodněn.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Dobře, ale my se, my se přece musíme dívat taky na svoje zájmy. Já jsem europoslanec zastupující zájem svého volebního obvodu a mým volebním obvodem je Česká republika. A já jenom říkám, že zastropování plateb velkým farmám je pro nás jako pro Českou republiku nevýhodné. A nejenom pro zemědělce, ale hlavně pro zemědělského spotřebitele, pro ty, kteří budou kupovat potraviny.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Jak očekáváte, pane Březino, že to nakonec dopadne v Evropském parlamentu? Prosadí si podle vás ty velké státy nakonec své zájmy?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
No, to je právě otázka, jak, jaká na to bude reakce i od těch, vůči kterých by se to prosazení těch zájmů mělo konat. To znamená, my máme tentýž hrací prostor jako oni. Jsme zastoupeni v radě, máme vlastně v podstatě možnost jistým způsobem komunikovat s komisí, máme zástupce v parlamentu. Čili se všichni musíme snažit.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
A existuje v České republice nějaká debata mezi ministerstvem zemědělství, soukromými zemědělci i těmi jaksi velkopodniky o tom, jaký by měl být ten společný zájem českých zemědělců, který by měli potom prosazovat v Bruselu?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem velmi pozitivně hodnotil například to, že Agrární komora, Svaz zemědělců i zástupce vlastně té Asociace soukromých zemědělců byli asi před měsícem a něco v Bruselu a to tedy mluvili jednotným hlasem a to jsem zaregistroval jako velmi pozitivní. Nebylo by dobré, kdybychom vysílali rozporuplné signály.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Říká europoslanec za KDU-ČSL Jan Březina. Děkuji za váš čas a na slyšenou.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Děkuji, na shledanou.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP