úvod - média - rozhovory - Budoucnost výzkumu využití jádra v energetice

Budoucnost výzkumu využití jádra v energetice

ČRo Rádio Česko

moderátorka
--------------------
To podstatné doznělo 9 minut po 10. hodině. Vy posloucháte na Rádiu Česko Svět o desáté. V Evropském parlamentu se tento týden hraje o budoucnost výzkumu využití jádra v energetice. Ale také v dalších oborech.

Poslanci mají na stole rozhodnutí o evropském programu společenství Euroatom, který umožní další podporu výzkumných projektů. Utrácení peněz na atomové bádání se nelíbí hlavně zeleným a rakouským poslancům. Parlament má nicméně v tomto případě pouze konzultační úlohu. Postoje poslaneckých skupin ale naznačují, kudy se bude využití jádra v Evropě ubírat. Dodává ze Štrasburku náš zpravodaj Pavel Novák.

Pavel NOVÁK, redaktor

--------------------
Energie z jádra se chtějí nadobro vzdát Německo, Belgie nebo Itálie. Prosím, teď se tu ale v Evropském parlamentu svádí bitva o peníze i na výzkum atomu, tedy například také na technologie likvidace vysloužilých jaderných zařízení. Upozorňuje poslanec zpravodaj k rozhodnutí o programu Euroatomu Jan Březina z frakce Evropských lidovců.

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Výzkum se týká veškerého použití jaderné energie, ať už jako zdroje výroby elektrické energie, nebo rozsáhlého použití v medicíně, v testech různých záležitostí, základního výzkumu v těchto věcech i aplikovaného výzkumu.

Pavel NOVÁK, redaktor
--------------------
Když se země chtějí odvrátit od jaderné energetiky pod dojmem událostí v japonské Fukušimě, proč ne? Výzkum atomových technologií by to ale podle Březiny ohrozit nemělo. Jsou v něm velké peníze. Asi 2,5 miliardy eur.

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Jedná se o to, aby prostě ty práce plynule běžely. Aby například britský reaktor fúzní JET mohl pokračovat, protože má peníze vlastně do konce tohoto roku. Je nutno zdůraznit i to, že naše vědecká pracoviště mají z této výzkumné záležitosti prospěch, protože ať už jsou to naše laboratoře v Řeži nebo jiná výzkumná zařízení Akademie věd, například profúzi, tak se účastní tady těchto programů.

Pavel NOVÁK, redaktor
--------------------
Část europoslanců se ale snaží financování některých výzkumů zastavit. Proti výzkumu se staví například frakce evropských Zelených. Proč? Vysvětluje její spolupředsedkyně Rebecca Harms.

Rebecca HARMS, spolupředsedkyně frakce evropských Zelených
--------------------
Nejsme zcela proti jadernému výzkumu, ale jsme přesvědčení, že výzkum financovaný z veřejných prostředků, by se měl soustředit na bezpečnost zařízení. Jejich odstavení a nakládání s vyhořelým palivem.

Pavel NOVÁK, redaktor
--------------------
Podle Rebeccy Harms ale přitom největší část peněz vynakládá na výzkum nukleární fúze. Ta přitom prý nebude ke komerčnímu použití připravená ani v roce 2050. Hlasování o jaderném výzkumu se zdrželi také rakouští poslanci a to nejen ti zelení. Hannes Swoboda z frakce evropských socialistů:

Hannes SWOBODA, europoslanec, frakce evropských socialistů
--------------------
Nemáme nic proti výzkumu, protože víme, že jaderná energetika tu zkrátka je, a to je fakt. Nechceme na to ale utrácet více peněz. Chtěli bychom zdůraznit význam obnovitelných zdrojů energie. Měli bychom být velmi zdrženliví ve financování jaderného výzkumu.

Pavel NOVÁK, redaktor
--------------------
Zatím se zdá, že hlasy proti dalšímu nukleárnímu bádání podlehnou volání po novém zdroji energie z jádra.

moderátorka
--------------------
Tolik náš bruselský zpravodaj Pavel Novák tentokrát tedy ze Štrasburku a zpravodajem celého legislativního balíčku k programu Euroatom je právě český europoslanec Jan Březina, kterého už jste měli možnost slyšet a kterého teď vítám po linkách ve Světě o desáté. Pěkné dopoledne.

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Dobré ráno ze Štrasburku.

moderátorka
--------------------
Pane poslanče, v čem je rozhodnutí europoslanců tedy zásadní, pokud má Evropský parlament pouze konzultační funkci a nikoliv spolurozhodovací pravomoc o tom návrhu?

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Je to důležitý politický signál i pro Radu, která je v tomto rozhodnutí hlavním hráčem a z tohoto důvodu je důležité, abychom vyjádřili jadernému výzkumu podporu.

moderátorka
--------------------
Je vůbec jaderný výzkum tedy ale zapotřebí, když se některé členské státy rozhodly využívání jaderné energie ukončit?

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Je to přesně v tom, že jsou to zaprvé, některé členské státy a zadruhé, že to pole je nekonečně širší, než je pouze používání jádra k výrobě elektřiny. To jsou všechny medicínské aplikace, to jsou záležitosti různých detekčních metod a podobně. Takže tady se jedná ve výzkumu o mnohem širší záběr, než je pouze výroba energie z jádra.

moderátorka
--------------------
Jaká část výzkumu ...

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Proto je to důležité.

moderátorka
--------------------
... ano, jaká část výzkumu by se tedy měla věnovat něčemu jinému, než energetice? Řekněme, že třeba 50 % těch finančních prostředků půjde na tyto další obory?

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Pokud se jedná o základní výzkum, tak tam vůbec nelze říct, že tyto prostředky jsou určené na výrobu energie. Takže pouze aplikační části v některých věcech jsou určeny k testům výroby energie, takto je těžko říct, to by ten program asi musel někdo přepočítat s tímto zorným úhlem, co je pro výrobu energie a co je pro jiný druh výzkumu, takže na toto vám číslem neodpovím. Ale v programu se pohybuje zhruba 2,5 miliardy euro. Je to včetně záležitostí jaderné fúze, což jsou věci velmi náročné, reaktor, fúzní reaktor ITER a všechno, co probíhá v souvislosti s ním, je finančně náročné, to je pravda, je to i kritizováno, ale mohlo by to vlastně vyřešit konečně vyřešit energetické potřeby lidstva. A kdyby to bylo i v roce 2050, jak na tom záznamu řekla moje kolegyně Rebecca Harms, tak bych se s tím klidně spokojil.

moderátorka
--------------------
Do jaké míry se bude ten výzkum zabývat i další potřebnou oblastí, a to je problematika ukládání jaderného paliva a likvidace právě těch starých jaderných reaktorů, které už teď tedy nebudou potřeba?

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Ve své zprávě jsem se soustředil po Fukušimských událostech a po rozhodnutí některých zemí i na posílení této oblasti, takže tomuto směru jsme vyšli vstříc a tady trošku musím kritizovat postoje svých oponentů ze Strany zelených a například svých rakouských kolegů, protože sice slovně podporuji její vědu a výzkum, ale prakticky pozměňovací návrhy byly ve směru vymazání téměř všech rozpočtových linek a skoro ve směru praktické likvidace toho programu. Takže ta vyjádření přísně nekorespondují s chováním a s podanými pozměňovacími návrhy.

moderátorka
--------------------
To znamená, že byly vlastně i proti výzkumu, jak tedy likvidovat staré jaderné palivo, jestli tomu správně rozumím, podle vás?

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
No v podstatě teď, protože už o třech zprávách jsme hlasovali, z toho jedna zpráva měla zakomponovaný z procesních důvodů pozměňovací návrh, který, pakli-že by byl respektován, protože ten návrh prošel, tak bychom vlastně vymazali veškerý základní výzkum aktinoidů, což jsou transuranové prvky a tam například jde výzkum směrem snížení poločasu rozpadu těch produktů štěpné reakce, to znamená, de facto ke změně toho odpadu na odpad s mnohem menším poločasem rozpadu. Čili to je přímá linka a přímý výzkumný směr toho, co se v budoucnu tedy s jadernými odpady po jejich využití dá dělat. Takže tady je chování kolegů podle mě dost kontraproduktivní.

moderátorka
--------------------
Pane Březino, ještě jenom stručně na závěr. Říkáte, že je vyčleněno 2,5 miliardy euro. Ví se, jak vysokou částku by mohla získat Česká republika?

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Toto, tento směr byť jsem vlastenec, jsem tedy nesledoval, takže vám neřeknu jednotlivé sumy. Ale tyto linky opravdu vedou i do našich výzkumných pracovišť. Takže nevím, konkrétně, jaká suma by to byla pro Českou republiku.

moderátorka
--------------------
Tolik Jan Březina, český europoslanec, který je zároveň zpravodajem celého legislativního balíčku k programu Euroatom. Děkujeme vám za rozhovor i za to, že jste si udělal čas.

Jan BŘEZINA, europoslanec z frakce Evropských lidovců
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP