úvod - média - rozhovory - Proč nebude možné sehnat českou marmeládu

Proč nebude možné sehnat českou marmeládu

ČRo 1 - Radiožurnál | 10.10.2012 18:10

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Špatná zpráva pro milovníky marmelád. V Česku už si žádnou z domácí výroby nekoupíte, tedy k sehnání nebude výrobek označovaný tímto názvem. V rámci sedmadvacítky mají totiž nárok na zmíněné pojmenování jen produkty z citrusů obsahující nejmíň 20 procent ovocné složky. Evropská potravinářská komise zamítla žádost firmy Hamé, která chtěla nazvat marmeládou své jahodové a meruňkové džemy. Nepodařilo se tak napravit opomenutí české reprezentace, která nevyjednala výjimku ještě před vstupem do Evropské unie. Mluvit o tom budu s marketingovou ředitelkou Hamé Marcelou Mitáčkovou. Dobrý den.

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A s europoslancem za KDU-ČSL Janem Březinou. Dobrý den.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Rovněž dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Mitáčková, je to pro vás velké zklamání, že Hamé neuspělo se svou žádostí. Opravdu jste věřili v úspěch?

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
Tak musím přiznat, že je, protože od momentu vstupu České republiky do Evropské unie jsme byli nuceni přestat s používáním názvu marmeláda pro výrobky, jako byla do té doby jahodová marmeláda, meruňková nebo linecká marmeláda, protože český spotřebitel nadále v běžné řeči tento název používá, tento název je používán v knížkách, v časopisech, na Internetu, rozhodli jsme se požádat ministerstvo zemědělství o vyřízení výjimky u Evropské komise, shromáždili jsme spoustu materiálů, udělali jsme průzkum mezi spotřebiteli ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A nakonec to nevyšlo.

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
Bohužel.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Březino, mělo Hamé šanci, že si tu výjimku u Evropské komise vyjedná?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já nevím, jak ta výjimka byla koncipovaná, ale pokud byla pro celý evropský trh, tak ta, tak ta záležitost byla bez šancí, protože tam /nesrozumitelné/ drží ty jižní státy, jak preferovala tu marmeládu, tak oni tam pochopitelně mají obchodní zájmy, ale podobný příběh se stal už i v Rakousku, vlastně totéž, protože oni rovněž tak zapomněli na marmeládu a svojí meruňkovou marmeládu, potom museli zpět dostávat na domácí trh výjimku platnou pro domácí trh.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pouze pro domácí trh, tedy pro Rakousko.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, pouze pro rakouský trh. A jestliže paní marketingová ředitelka mluví o našich zákaznících, tak si myslím, že podobná cesta je pořád možná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A byl to těžký boj tehdy v tom Rakousku, pane poslanče, trvalo to dlouho, než si to Rakušané vymohli?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
No, oni si to vymohli sice po 10 letech, ale trvalo jim to poměrně relativně krátkou dobu, možná, že je pouze náhoda, že v tu dobu byl zemědělským komisařem Rakušan ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná nebo taky není.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
... to já mohu pouze spekulovat. Ale nicméně pokud se mělo jednat o výjimku z celého evropského trhu, tak musím říct, že opravdu ta snaha byla marná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak paní ředitelko Mitáčková, ano ...

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
Ta žádost od začátku byla koncipovaná jako žádost pouze pro český trh za Českou republiku, a to formou zaručeně netradiční speciality, takže nešlo o nějakou snahu změnit celou evropskou legislativu a to naše jednání bylo povzbuzeno právě tím, že některé státy běžně název marmeláda nebo mermeláda ve Španělsku používají a některé tyto výrobky se dostávají na náš český trh a to byl jeden z důvodů, proč jsme se snažili název marmeláda uvést zpátky na český trh pro české spotřebitele.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče Březino, má teď firma Hamé ještě nějakou šanci, že se v Bruselu té výjimky domůže, když jsme slyšeli, že to bylo pouze pro ten domácí trh a přesto to nevyšlo?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že je potřeba prostudovat to zdůvodnění a z toho vyjít. A osobně si myslím, že srovnání s tím rakouským případem mi naznačuje, že pokud něco vyšlo jednou, anebo několikrát, tak přece není možné, že by to v našem případě bylo ztraceno.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------
Paní Mitáčková, vy máte nějak spočítáno, že by se nějak odrazilo špatně na prodej vašich výrobků, že se nenazývají marmelády, že si je proto nenajdou zákazníci?

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
Tak my jsme přesvědčeni, že název marmeláda je daleko zaužívanější, lidé ho mají daleko víc ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale džem taky, to zase musíme říct pravdu, že džemu taky každý rozumí, jestli je to takový rozdíl.

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
No, já bych chtěla říct, že uvádíme na trh jednak džemy, což jsou výrobky ovocné nějaké, ovocné výrobky, které obsahují kousky ovoci, kdežto marmelády byly vždy ovocné výrobky, které neobsahovaly kousky ovoce, protože jsou z pasírovaných ovocných šťáv, v tom byl ten rozdíl a jsou určeny spíše k pečení, k vaření a tady k těmto záležitostem. Takže my dnes máme vedle sebe na regálech džemy a vedle toho ovocné směsi, dříve marmelády. Takto to bylo vždy rozděleno v rámci trhu. A myslím si, že název marmeláda je opravdu název, který je mnohem používanější a zaužívanější než název ovocná směs.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Březino, vy jste také zmínil, že za tím jaksi tvrdým přístupem Bruselu stojí lobby jižních států Evropské unie, je opravdu tak silné, opravdu tak stojí o to, aby se marmeládou nemohl nazývat ani výrobek v jiné zemi, pouze na tom trhu?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Každý chrání svoje obchodní pozice, to, co jsem řekl, je jistá spekulace, ale jedině tak je zdůvodnitelné, že to nevyšlo, nicméně já mohu použít své pravomoci a v této věci vnesu interpelaci a na tu interpelaci je komise povinná odpovědět a dopodrobna zdůvodnit, proč právě tato žádost nebyla vyřízena kladně. Ale nicméně, jak už jsem řekl, myslím si, že nic není ztraceno.Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale teď se určitě zvednou hlasy v České republice, co nám bude zase ten Brusel povídat, proč bychom nemohli marmeládu používat, je pro to nějaké racionální vysvětlení, když, jak už jsem řekla, by se prodával ten produkt pouze v České republice, šlo by o jahodové džemy, o meruňkové džemy v tuto chvíli je tak nazýváme, a ne o ty výrobky z citrusů?

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že toto uvažování bohužel, anebo bohudík, já bych řekl, že bohudík musíme změnit, protože my jsme součástí jednotného trhu, my se na tom trhu můžeme pohybovat ze všemi svými výrobky, se všemi svými záruky a ochranami. No, a totéž musíme respektovat i v případě legislativy, která je celoevropsky platná, dejme tomu, v zájmu některých jiných zemí, které tu legislativu tvořily dřív, takže je otázka, jakým způsobem dospět k podobné výjimce, jakou má Rakousko, ta věc podle mého názoru není ztracená a rozhodně budu rád tady v tomto směru spolupracovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jan Březina, europoslanec za KDU-ČSL. Marketingová ředitelka Hamé Marcela Mitáčková. Děkuji oběma, na shledanou.

Marcela MITÁČKOVÁ, marketingová ředitelka Hamé
--------------------
Na shledanou.

Jan BŘEZINA, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Na shledanou.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP